Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kv026

Krb teplovzdušný v Košiciach – Krásna, u p. Bariho, vložka BIJOZ tunelová – obojstranná (cez stenu, aj KV027), rok 2000