Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz022

Udiareň drevená u Jozefa Bitalu, ohnisko je vzdialene cca 3m, čo môžeme považovať za „studené údenie“, čo je kvalitnejšie ako „teplé“, stavba v roku 2008