Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz025

Z��hradn�� krb v Nem��ovej u MUDr. B., z��ava pec na chlieb ��� pizzu, gril, udiare��, ��por��k, um��vadlo, stavan�� v roku 2010