Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz039

Z��hradn�� krb, v Radole, pri KNM, z��ava um��vadlo, ��por��k, po��iaca r��ra, nad ��ou udiare��, a gril, stavan�� v roku 2013