Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz044

Z��hradn�� krb, gril, udiare��, pec na chlieb ��� pizzu, s moder��torom Ing. Petrom Jakabovi��om nat����anie - rel��cia ���Hur�� do z��hrady��� v roku 2016