Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz046

Z��hradn�� krb v Bratislave men����ch rozmerov, z��ava gril, a pec na chlieb ��� pizzu s doln��m oddelen��m ohniskom, rok 2014