Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz055

Z��hradn�� krb na Dedovci v PB, z��ava ��por��k, udiare��, gril, pec na chlieb ��� pizzu, stavan�� v roku 2017