Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz059

Z��hradn�� krb, stavan�� do ���U-��ka���, v��avo gril, pec na chlieb ��� pizzu, ��por��k a po oboch stran��ch odkladacie plochy, rok 2016