Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz078

Z��hradn�� krb v Tvrdo��ovciach, zo star��ch kvalitn��ch teh��l, gril a pec na chlieb ��� pizzu