Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

pv216-Pec-salava-zcasti-glazovana-a-zcasti-omietana-v-nasej-hale-ucebna-Velke-Rovne-vlavo-je-otvoreny-krb-a-vpravo-sporak-s-lavicou-rok-2014

Pec sálavá, zčasti glazovaná a zčasti omietaná, v našej hale učebňa, Veľké Rovné (vľavo je otvorený krb, a vpravo šporák s lavicou), rok 2014