Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

pv217-Pec-salava-dvoojfarebna-obla-stavana-na-Orave-rok-2008

Pec sálavá dvoojfarebná, oblá stavaná na Orave, rok 2008