Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp001

Kachliar J��n Bitala st., za��iatky dev����desiatych rokoch minul��ho storo��ia, pri v��robe prenosn��ch ��por��kov na dielni