Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp002

Pracovn��ci Jozef Miklu�� a ��tefan He����o nakladaj�� prenosn�� ��por��k (so ��i��kou) ��a������ch rozmerov, rok 1995