Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp012

��por��k prenosn��, s ve��k��m odkladac��m priestorom, v��vod vrchn�� prav��