Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp014

��por��k prenosn��, kovanie smalt, v��vad ��av�� bo��n��, u p. Bar��nkovej v Madz��ne (Ve��k�� Rovn��) z rokov 1980, fotografovan�� v r. 2013