Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp015

Šporák v Partizánskom u p. Pažickej, s klenbou a so zásuvkou na drevo, s kovaním nerez s čiernym, rok 2007