Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp022

Prenosn�� ��por��k mal��, (tzv. hr��b) s klenbou, do r��mu, farba ��edo-zelen��