Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp032

Poslanky��a Janka Ki����ov�� na n��v��teve n����ho snemu v roku 2018 v kachliarskej dielni