Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sv018-Sporak-omietany-s-kombinaciou-glazovanych-kachlic-stavany-v-Istebnom-rok-2003-Aj-takto-sa-susi-drevo

Šporák omietaný s kombináciou glazovaných kachlíc, stavaný v Istebnom, rok 2003. Aj takto sa suší drevo