Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sv020-Rekonstrukcia-sporaku-Tekovske-muzeum-Bohunice-rok-2006

Rekonštrukcia šporáku Tekovské múzeum Bohunice, rok 2006