Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sv047a-V-lavej-casti-fotografie-SV047-prechadza-pec-cez-stenu-do-dalsej-miestnosti

V ľavej časti fotografie (SV047) prechádza pec cez stenu do ďalšej miestnosti