Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sv104-Sporak-max-zachovany-vo-Velkom-Rovnom-Madzin-Bitala-Jan-st-staval-sporak-v-roku-1970-fotene-v-roku-2022-rodina-Gaborovci

Šporák max. zachovaný, vo Veľkom Rovnom Madzín, Bitala Ján st. staval šporák v roku 1970, fotené v roku 2022 rodina Gáborovci