Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

workshop28

24.6. Kachliari na koniec šichty čistia klasické červené pálené tehly od hliny, ktoré sú spájané len s touto kachliarskou hlinou. Je to najlacnejší, a kvalitou aj najprirodzenejší prírodný zdravý materiál, na tieto práce.