Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

workshop43

25.6. Kuznecova pec nad pizzou už uzatvorená, a nad tým pokračujú ťahy o ďalšie rady na výšku naviac