Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

workshop60

27.6. Estónski kachliari s Jozefom Bitalom pri prvom zakúrení fínskej peci