Kachliarstvo Krby u Bitalovcov

Turbínová 3528/1
priestor PRESPOR
+421 252926049
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Workshop


16. jún 2014, Začatie stavby tradičnej sálavej peci so šporákom
16.6. Otvoriť na samostatnej stránke
17. jún 2014, Pokračovanie stavby tradičnej sálavej peci so šporákom
17.6. Otvoriť na samostatnej stránke
20 jun
20.6. Otvoriť na samostatnej stránke
22 jún 2014, Príchod firmy HELUZ/komína z ČR
22.6. Otvoriť na samostatnej stránke
22. jún 2014, Miestnosť prichystaná pred worshopom
22.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6. Firma Dostributori UNICI Elettra sri, Taliansko pripravujú peletové kachle so zapojením na teplovodný systém
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6. Firma HELUZ pri stavbe komína, kde nadštandartné podmienky zapojenia na komín im zadala firma z Estónska, a toto museli z HELUZ v spokojnosti vyriešiť
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6. Účastníci workshopu
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6. Firma Dostributori UNICI Elettra sri, Taliansko už pri predvádzaní svojho systému
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6. Začiatky stavby Kuznecovej pece
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6 Stavba komína a pece
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6. Pokročilejšia stavba Kuznecovej pece
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
23.6. Stavba originál tradičnej sálavej pece – ohnisko
23.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. radov Kuznecovej pece zpredu
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. 5 radov Kuznecovej pece zpredu
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. príprava ohniska Kuznecovej pece
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. školenia, ktoré podávala talianska firma na peletové pece
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. školitelia z Talianska s prekladateľkou
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. kachliari musia byť aj architekti
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. začiatok stavby fínskej pece
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. príprava ohniska a okolia Kuznecovej pece
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. stavba ohniska tradičnej originál sálavej pece Kachliarstva a krby
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. estónsky kachliar pri zapájaní dymovodu z fínskej peci, ktorý je len 30 cm od zeme !
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. 11. rada Kuznecovej pece
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. pokračovanie stavby fínskej peci už v okolí ohniska
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. úprava / výrezy, tzv. úzka dymovodná špára z ohniska po oboch stranách, ktorá po sčítaní na cm2 dá podobný obsah plochy, ako v našich peciach, len správanie sa ohňa v ohnisku bude odlišné
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. slovenskí kachliari sa držia rád ruského kachliara „ Miroslava“, prezývaný „Slávek“
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
24.6. Kachliari na koniec šichty čistia klasické červené pálené tehly od hliny, ktoré sú spájané len s touto kachliarskou hlinou. Je to najlacnejší, a kvalitou aj najprirodzenejší prírodný zdravý materiál, na tieto práce.
24.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Ráno, začatie od pizzovej časti, a zvrchu ťahy na Kuznecovej pece
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Pohľad zvrchu do ohniska Kuznecovej pece
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Účastníci začínajú stavať pod dohľadom ruského kachliara Miroslava a diaľkovým dozorom cez „Skype“ Igora Kuznecova
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Účastníci/kachliari
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Kachliari z Estónska pri fínskej peci
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Vnútro fínskej peci, pohlad na ohnisko zvrchu a ťahy
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6 fínska pec
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. kachliar Miroslav z Ekaterinburgu kontroluje
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. vrch ohniska, alebo spodok pizzovej časti na Kuznecovej peci
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. kominár dostavuje komín firmy HELUZ
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. vrch ohniska, alebo spodok pizzovej časti na Kuznecovej peci doložené šamotovými doskami
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. pohľad na fínsku a Kuznecovu pec
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Kuznecova pec nad pizzou už uzatvorená, a nad tým pokračujú ťahy
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Kachliari
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Kuznecova pec nad pizzou už uzatvorená, a nad tým pokračujú ťahy o ďalšie rady na výšku naviac
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Kuznecova pec asi v ¾ výstavby a v pozadí fínska pec
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6.
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
25.6. Ukončovanie stavieb vo večerných hodinách v tretí deň workshopu
25.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. osádzanie klapky/šíbra do Kuznecovej pece
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. stavba Kuznecovej a finskej pece
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. účastníci
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. účastníci
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. fínska pec, skoro postavená
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. korpus pizzy/chliebovej peci vo fínskej peci
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. Ťahy Kuznecovej pece, v strede šíber
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. Účastníci
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. Zaustenie do komína Kuznecovej pece
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. Estónsky kachliari po dokončení a odskúšaní fínskej pece
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. Kachliar Miroslav z Ruska po dokončení odskúšava jemne Kuznecovu pec
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
26.6. Večer malé posedenie pri guláši, a pri pečení domáceho chleba
26.6. Otvoriť na samostatnej stránke
27.6. pripravy na prvé zakúrenia
27.6. Otvoriť na samostatnej stránke
27.6. Estónski kachliari s Jozefom Bitalom pri prvom zakúrení fínskej peci
27.6. Otvoriť na samostatnej stránke
27.6. kachliar Miroslav z Ruska pri prvom zakúrení Kuznecovej peci
27.6. Otvoriť na samostatnej stránke
27.6. oheň presahujúci až do pizzovej / chlebovej časti
27.6. Otvoriť na samostatnej stránke
2.7. Pokračovanie stavby otvoreného krbu a šporáku
2.7. Otvoriť na samostatnej stránke
3.7. Pokračovanie stavby otvoreného krbu a šporáku
3.7. Otvoriť na samostatnej stránke
3.7. Pokračovanie stavby otvoreného krbu a šporáku
3.7. Otvoriť na samostatnej stránke
5.7. Ukončenie stavby otvoreného krbu a šporáku
5.7. Otvoriť na samostatnej stránke

Video / stavby pecí – workshop