RSS 

Kachliarstvo Krby u Bitalovcov
Bratislava:
Vrakuňská 39
oproti Lidlu
+421 2 52926049
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903442211
Praha:
Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+420 606226125
Wiener-strasse 16
2410 Hainburg/D.
Rakúsko
+43 664 37 22 761

Vlastnosti tradičnej kachľovej pece

Čo je „originál sálavá, tradičná kachľová pec“?

Terminológia názvu

–         „Originál“ znamená, že pec považujeme za originál v tom, že je zhotovená podľa  originál tradičnej  technológie, ktorá bola odskúšaná po stáročia existencie týchto pecí.  Tieto pece majitelia testovali a potvrdili vhodnosť tohto unikátneho vykurovacieho zariadenia.  Na svetovom trhu sa osvedčil tento druh pece ako najviac preferovaný.

–         „Sálavá“ znamená, že teplo pec dodáva priamo od korpusu, t j. od kachlíc. Pec, ktorá má aj vetracie kachlice, ktorými vychádza vzduch, už je potrebné považovať za pec nie sálavú, ale vždy teplovzdušnú! Pri teplovzdušných peciach treba počítať s určitou vírivosťou prachu vo vzduchu a rýchlejším vychladnutím. Takúto pec nie je možné porovnávať s uvedenou originál sálavou kachľovou pecou. Áno, je možné ju nazvať pecou, ale dodávatelia či výrobcovia spomínané horšie parametre už neudávajú, lebo by si s tým znížili kredit  porovnaním vlastností originality sálavej pece.

–         „Tradičná“ znamená, že sa dá postaviť z tradičných materiálov a to tehly šamotovej, tehly červenej pálenej či červenej pálenej škridle ako výplňou do kachlíc. Tieto pece okrem najlepších vlastností na trhu sú i cenovo dostupnejšie pre zákazníkov oproti novým materiálom. Pece postavené z týchto tradičných materiálov považujeme aj za najkvalitnejšie, boli odskúšané na zámkoch, hradoch či obydliach vydržali desaťročia a vydržali až doteraz. Ako test si dala naša spoločnosť zhotoviť protokoly na tieto tradičné materiály kde sme zistili, že sú lepších vlastností ako nové, moderné, „kvalitné“ materiály, ktoré nikdy nemohli byť odskúšané v peciach dlhodobo, lebo ich na trh dodávajú ani nie dve desaťročia. Pece predsa musia vydržať mnohé desaťročia! Protokoly kliknúť.

–         „Kachľová“ znamená, že je postavená z kachlíc.  Je to najlepší materiál s koeficientom sálania (klikni rôzne druhy materiálov pre sálanie). Pec nemusí byť z kachlíc, môže byť postavená i zo šamotových tehál, z červených tehál (tradícia z minulosti), len koeficient sálania je o niečo nižší, čo je môžete porovnať v uvedenej tabuľke. Ak bude pec postavená so všetkými týmito vlastnosťami, tak ako ju hore popisujeme, miesto kachlíc by bola z tehál, tak jej názov pre zákazníka má správne znieť „originál sálavá, tradičná pec z tehál“. Tento názov vystihuje všetko, čo by mal zákazník vedieť.

–         „Pec“ je pojem, ktorý si privlastňovali a zamieňali  stavitelia, tak aj zákazníci. Aj v dnešnej dobe je pojem pec niekedy nesprávne privlastňovaný k inému druhu vykurovacieho zariadenia. Slovo pec sa napríklad nesprávne priradzuje k zariadeniu, akým je „sporák“. Sporák slúži na varenie, pečenie a aj na vykurovanie, nie je to však pec. Pec môže slúžiť napríklad na pečenie chleba či pizze. V obchodných reťazcoch máme pomenovanie rôznych napodobenín a volajú ich tiež pece. Nakoľko ale tieto zariadenia majú celkom inú hodnotu, význam i technické parametre, zákazník si má dávať pozor o akú pec má záujem. Rôzni výrobcovia toto neudávajú a tým si neodôvodnene privlastňujú všetky ich dobré vlastnosti.  Je však možné, že aj vedia, že tieto vlastnosti môže spĺňať len uvedená pec, ktorú tu spomíname a tým si môžu myslieť, že zákazník automaticky zaradí ich pec do vyššej kategórie a parametrom ju budú prirovnávať k tým kvalitným.

Na trhu je v dnešnej dobe široký sortiment „pecí“ a zákazník sa v nich vie len veľmi ťažko orientovať. A pokiaľ v minulosti pec nemal, alebo nemal s ňou iné skúsenosti, tak to nevie porovnať. Tiež sú zákazníci, ktorí pec už majú postavenú, ale celkom inou technológiou a tým sú aj iné parametre, podmienky pre kúrenie. Tí, ktorí ju využívajú len na občasné dokúrenie či kúrenie takpovediac raz za čas, týmto to ani nemusí prekážať, resp. na to nemusia prísť. Ale zákazníci, ktorí chcú mať pec ako skutočne na kúrenie (niekedy skoro ako primárne i keď to nemusí byť vždy tak, ako si zákazník praje) a v zimnom období by ju chceli častejšie používať,  pričom by mali zhotovenú pec na báze krbovej – pecovej vložky alebo vo vnútri korpusu veľkej vzduchovej medzery (t j. že vo vnútri pece sa nachádza väčší vzduchový priestor) neskôr zisťujú, že toto nie je tá „kachľová pec“, ktorú očakávali. Na základe takýchto skúseností sme zistili, že zákazníci nie sú pravdivo informovaní o každej technológii na rôzne kachľové pece a dávajú všetky pece takpovediac do jedného vreca. Rozhodli sme sa preto popísať výhody originál sálavej, tradičnej kachľovej pece (tu je definícia tejto pece), ktorú považujeme ako najvhodnejší alternatívny spotrebič, doteraz neprekonateľný. Dá sa postaviť z dostupných slovenských či českých materiálov a netreba k tomu drahé materiály, o ktorých predajcovia píšu, že zhotovením týmito „ich“ materiálmi sú potom ich pece tie „najkvalitnejšie“. Sú, ale len do určitého času… kým na to zákazník nepríde. A problém je na svete a to ani nie estetický, ale skôr  že pec má nedostatočnú povrchovú teplotu, alebo rýchlo vychladne, v dome musí ísť primárny kotol stále na plný výkon a z alternatívy sa stáva pec len, aby slúžila ako dekoračný doplnok. V týchto prípadoch dochádza k nepríjemným situáciám, spor zákazník verzus kachliar či „krbár“ a zbytočná a neefektívna investícia. Pri spore dodávateľ neskôr udá, že uvedená pec je situovaná len na nízkoenergetické domy, alebo doporučuje lepšie zatepliť dom. Zákazníkovi nastávajú  problémy s ktorými nepočítal.

 

Originál sálavá, tradičná kachľová pec:

Materiálové zloženie:

Postavená aj z dostupných materiálov, t j. z červených pálených tehál, šamotových tehál, šamotových plátov, kachlíc glazovaných alebo kachlíc omietacích, výplň do kachlíc je červená pálená škridla, ako spojivo slúži kachliarska hlina.

Zdravotné zloženie:

Sálavá pec je považovaná za jedno z najzdravších vykurovacích zariadení pre človeka. Toto dokáže len originál sálavá, tradičná kachľová pec. Vplyvom sálavého tepla od korpusu kachlíc (od povrchu pece) sa vyžarujú tzv. záporné iónty, ktoré majú pre človeka blahodarný vplyv na zdravie, tiež sú vhodné pre ľudí s alergiou. Overenie informácii na stránkach iných staviteľov tu:

Sálavá pec – jej teplota verzus výkon:

Aby pec slúžila ako dobrý doplnkový zdroj, musí mať dostatočnú vlastnú povrchovú teplotu. Odporúčame pomocou infrateplomera si túto teplotu na povrchu pece odmerať. Vlastná povrchová teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí od 50 °C do 120 °C, niekedy môže byť i o niečo vyššia. Čím je vyššia teplota na povrchu pece, tým je väčší výkon pece (orientačne 1 m² plochy pece pri teplote 100 °C nám dá výkon cca okolo 1 kW. Toto však uvádzame ako príklad, pre presnejšie údaje slúži tabuľka nižšie). Ak si spočítame všetky vyhrievacie plochy na m² a tým ich povrchovú teplotu v čase kúrenia, dostaneme nejaký výkon. Upozorňujeme, že najvyššia teplota v čase kúrenie je vždy okolo ohniska,  túto teplotu nemeriame v okolí ohniska, ale mimo ohniska minimálne od 1 m a ďalej. Aj dotykovo sa však dá (približne) odskúšať jej teplota. Ak dotykovo páli ruka, ak  ju neudržíme na peci, tak je predpoklad,  že teplota sa pohybuje  okolo 60 °C. Dávame do pozornosti  individuálnu citlivosť ruky. Teploty na povrchu týchto pecí by nemali prekročiť pri stálom kúrení – používaní pod 40 °C v priemere – vtedy je pec už výkonovo slabá. Toto môže nastať pri peciach teplovzdušných, alebo so vzduchovým priestorom. Takéto pece už nemôžeme zaradzovať pod originál sálavé, tradičné kachľové pece. A aj keď by sme mali nízkoenergetický dom, je spochybniteľné, aby pece s takým nízkym teplotným povrchom v niektorých situáciách dokázali vyhriať všetky miestnosti. Čo niekedy dodávatelia týchto ich pecí ale tvrdia? Že práve to sú správne pece s ich nízkou povrchovou teplotou vhodné pre nízkoenergetické domy, a keby mala byť na nich vyššia teplota, že sa vzduch akoby „speká“ a že to nemusí byť správne. Tu je na mieste otázka: A pri krbových vložkách sa nespeká vzduch ? Krbová vložka môže mať povrchovú teplotu na jej železnom vonkajšom korpuse okolo 300 °C i viac, to záleží od viacerých faktorov a k tomu je to ešte železo. Keď niektorí hovoria o spečenom vzduchu, tak potom krbové vložky by sa už museli dávno zakázať, respektíve aj iné kovové spotrebiče.

Sálavá pec, jej výkon verzus dávka paliva:

Dosiahnutie vyššieho výkonu na peci je závislé aj na dávke/hmotnosti paliva (aj kvality dreva). Sú pece, alebo krbové vložky, kde dostaneme určitý vyšší výkon, ale za akú cenu? Alebo sú prípady podobné tomu, že drevo do pece dávate a pec máte len jemne teplú, t j. s nízkym výkonom. To, že tam musíte dať veľké množstvo dreva so stálym prikladaním nie je ekonomické. Komfortnosť je vtedy ak do bezroštovej kachľovej pece postačuje dať napríklad 10 – 15 kg dreva ráno a potom tú istú dávku zase večer s denným periodickým opakovaním. A pec máte stále teplú, len danou dávkou predlžujete jej teplo. A práve toto potvrdzuje jej vysokú účinnosť!

Dĺžka dohrevu povrchu originál sálavej, kachľovej pece:

Ak kúrite v takejto peci napríklad 2-3 dni (prikladáte do nej drevo 2krát  denne) a na tretí deň večer dáme poslednú dávku dreva. Pri následnom príchode o dva dni večer k peci, táto by mala ešte stále držať teplo a mala by mať väčšiu teplotu, ako majú okolité steny miestnosti.

Nenáročná údržba originál sálavej, kachľovej pece:

Pri dennodennom kúrení v bezroštovej peci stačí popol (z vyhoreného dreva) z ohniska vyberať približne 1x/3 týždne, čo je tiež jeden z faktorov  nenáročnej obsluhy pece.

Pec (jej ťahy – tehlové dymovody) stačí vyčistiť v priemere 1x/5 rokov. Sú prípady, kedy sa pec nečistila celé roky (záleží od kvality dreva, ťahu komína, správne postavenej peci, či iných podmienok).

Pec a jej rekonštrukcia sa môže robiť približne 1x/30 rokov. Sú prípady, kedy sa na peciach nerobili rekonštrukcie ani po dlhých desaťročiach (záleží od používania pece, kvality dreva, prekurovania pece či iných faktorov). Výhody originál sálavej, kachľovej pece sú aj tie, že keď sa pec stavia ako nová, kachlice sa spájajú kachliarskou hlinou a pri rekonštrukciách/opravách týchto pecí je možné toto na komplet rozobrať a nanovo postaviť a pec je zas ako nová.  Na nových, moderných technológiách, kde kachlice sa spájajú silnými lepidlami sa takáto oprava už nedá vykonať, nakoľko uvedené lepidlo čo drží kachlice medzi sebou je tvrdé, nepoddajné a pri rozoberaní  kachlice praskajú. Tvrdenie týchto „moderných“ výrobcov, že ich technológie nepotrebujú nikdy rozoberať, že sú bez reklamácií, považujeme nie za vhodné.

Stručné zhrnutie:

Uvádzané originál sálavé, tradičné kachľové pece, ktoré sú stáročiami odskúšané majú predovšetkým slúžiť ako doplnkové kúrenie (niekedy môžu slúžiť aj ako hlavné kúrenie za určitých podmienok) a majú byť ekonomický výhodné.

Bezroštovej peci stačí, keď budeme dopĺňať palivo 2 krát denne (napríklad po 12-hodinovom intervale), pec sa v ten deň nahreje a potom nám bude sálať teplo od korpusu, ktorý môže byť nahriaty od 50 °C do 120 °C (či viac). Pri nepretržitom prikladaní dreva (12-hodinový interval) vždy sa predlžuje jej teplota. Po naložení poslednej dávky dreva by mala byť pec nahriata ešte 2 dni. Len takáto pec nám musí minimálne vrátiť tie finančné prostriedky do jej stavby vložené, následne potom prichádza i šetrenie.

Je na zvážení zákazníka či sa rozhodne pre „inú“ pec, ktorá stojí veľké finančné prostriedky, ak sa potom na nej priradí nesprávna technológia/postavenie, a účinok je napokon minimálny vrátane spotreby dreva. Zákazník v takej peci ani nebude kúriť a radšej bude využívať plynový, alebo elektrický kotol, pričom sa budete spoliehať na plynulosť a stabilitu dodávok plynu alebo hľadať iný zdroj tepla.

Na záver uvádzame, že tradičné pece sa zhotovujú i s dvierkami so sklom a môžu byť dizajnovo upravené podľa požiadavky zákazníka v modernom štýle, nie len také, ako ich poznáme vzhľadovo z minulosti. Kachľová pec sa dá postaviť do rodinného domu, chaty či panelákového domu tak klasickým ako aj moderným štýlom.