RSS 

Kachliarstvo Krby u Bitalovcov
Bratislava:
Vrakuňská 39
oproti Lidlu
+421 2 52926049
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903442211
Praha:
Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+420 606226125
Wiener-strasse 16
2410 Hainburg/D.
Rakúsko
+43 664 37 22 761

Definícia kachľovej pece

D E F I N Í C I A

” SÁLAVÁ TRADIČNÁ KACHĽOVÁ PEC”

 

Kachľová pec je unikátné vykurovacie teleso neustále vylepšované približne  800 rokov, asi tridsiatimi generáciami kachliarov tak, že v účinnosti, najnižšej spotrebe paliva, bezpečnosti prevádzky, ochrany životného prostredia nemá ani v súčasnosti konkurenciu medzi vykurovacími zariadeniami na spalovanie dreva.

Hlavnými rozpoznávacími a nezamenitelnými stavebnými prvkami kachlových pecí sú :

  1.       Vonkajší plášť, ktorý do okolia pece zabezpečuje šírenie tepla vyžarovaním – sálaním
  2.       Vnútorná konštrukcia :
    a.       Ohnisko, ktoré je remeselne vyhotovené kachliarom zo žiaruvzdorných keramických materiálov, na ktoré sa plynule napájajú ťahy budované z keramických materiálov. Ohnisko je kompaktný, pevný, neoddeliteľný prvok, čiže medzi ohniskou a celou pecou nie je žiadna vzduchová medzera.

    b.      Ťahy tiež remeselne vybudované kachliarom na odvod spalín do komína tak, aby sa pritom horením paliva vytvorené teplo maximálne využilo. Sú budované tak, že s plášťom tvoria tiež kompaktný, pevný, nedelitelný celok, cez ktorý sa šíri teplota, ktorú plášť vyžaruje-sála do okolia (…pozor, pece so vzduchovou medzerou, alebo s pecovými-krbovými vložkami  tu nepatria).

Tak, ako je jednoduchá definícia týchto kachlových pecí, tak aj tradičné stavebné materiály na ich výstavbu sú prírodné materiály stáročiami preverené, osvedčené, bezpečné a preto ich netreba zavrhnúť a  nútiť kachliarov nahradiť ich mnohonásobne drahšími  sériovo vyrábanými dielmi, alebo inak nazývanými modernými materiálmi treťej, a o 4 mesiace už štvrtej generácie, atď. Kachlové pece produkujú najlacnejšie teplo tým, že na dosiahnutie rovnakého množstva tepelnej energie v porovnaní s inými vykurovacími zariadeniami spotrebuje najmenej dreva. Z toho vyplýva, že je najekologickejším vykurovacím zariadením a najviac šetrí lesy a životné prostredie. Pokial iní výrobcovia, či stavitelia tvrdia iné, je to spochybniteľná reklama.

Z definície kachľovej pece vyplýva, že kachlovými tradičnými pecami sa nemôžu nazývať vykurovacie zariadenia, ktoré teplo vytvorené horením dreva šíria v prostredí prúdením zohriateho vzduchu, ako ani terajšie nové technológie – zariadenia, ktorých ťahy sa skladajú z priemyselne vyrobených dielov,  a ktorých  ťahy montujú tak, že od plášťa pece ich delí vzduchová medzera, a vznikajú nezanedbateľné tepelné straty, a tým klesá  účinnosť aj výkon.

Túto definíciu, prípadne ešte doplnenú, budeme presadzovať na všetkých fórach, aj medzinárodných, aby sa názov tradičná sálavá kachlová pec mohla používať len a len na vykurovacie zariadenia, ktoré spĺňajú do bodky definíciu tejto kachľovej pece. Ináč by sme sa spreneverili tvorivosti a obdivuhodným  výsledkom všetkých generácií kachliarov, ktorí vytvorili toto unikátne vykurovacie zariadenie, ktoré ani v dnešnej modernej dobe nie je prekonané a myslíme si, že ani len tak rýchlo nebude.