Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Kurz kachliar


rok 2015, Kurz „kachliar“ na Slovensku, EÚ

rok 2014, Kurz „kominár“ na Slovensku, EÚ

rok 2013, Autorizovaná osoba, v Českej republike, EÚ

rok 2013, Kurz „kamnář“ v Českej republike, EÚ

Rok 2005, Kurz „kachliar“ na Slovensku

rok 1997, Kurz „kachliar“ na Slovensku