Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Sálavé Pece


Vážení priatelia.

salave-pece 1

To, že originál sálavé teplo je najzdravšie medzi všetkými kúreniami, niet pochýb. Sálavé teplo je také ktoré vyprodukuje klasická pec so šamotovým ohniskom (nie krbová vložka), a ťahovým systémom – tzv. cugami. Samozrejme okrem sálavého tepla má kachľová pec aj radu iných výhod (spotreba, údržba – dĺžka nakladania, dlhá tepelná zotrvačnosť pece a iné). Stavanie sálavých pecí je naším rodinným remeslom, preto vieme objektívne posúdiť, všetky klady i zápory alternatívneho kúrenia. Aj napriek tomu, chceme Vás zoznámiť s názormi iných firiem na túto vec. Je to popísané i na ich www stránkach.

Na Slovensku je dosť veľa iných firiem, ktorí propagujú obloženie krbovej – pecovej vložky kachlicami, a tomuto hovoria, že je to sálavé teplo. Toto je stále teplovzdušné kúrenie. Aj keď uvedená keramická kachlica má určitú akumulačnú zotrvačnosť, v žiadnom prípade sa nejedná o sálavú pec.

Zákazníkom, ktorí sa uvedenej problematike nevenujú, musíme vysvetľovať rozdiely v kúreniach aj keď mnohí sú potom sklamaní nepravdivou reklamou niektorých „kachliarskych“ či krbárskych firiem. Asi 80% ľudí bohužiaľ nemôže porovnávať vlastnosti kúrenia v krbe či v peci, lebo nemajú možnosť, preto plno dôverujú dodávateľovi. Obyčajne až po postavení spotrebiča užívateľ skonštatuje všetky jeho vlastnosti. Preto my sme výhradne proti takémuto správaniu krbárov, ktorí si zamieňajú pojmy kachliarčiny.

Ako ďalšia vec je tá, že sa začíname stretávať s názorom kvality kachlíc, vraj len drahá kachlica (a tým i drahá pec) je kvalitná, a lacnejšia pec nie je kvalitná. Ja by som to niekedy videl aj naopak, že lacná pec môže byť v niektorých prípadoch kvalitnejšia a samozrejme z ekonomickejšieho hľadiska návratnejšia, ako tá drahá.Udávam jednoduchý názor, najprv technický: Dajte si do ohňa drahú šamotku aj s lacnou, alebo drahú kachlicu aj s lacnou. Po polhodine ich z ohňa, ako horúce vytiahnite, položte na zem, a čakajte kedy vychladnú. Sami uvidíte, že tam žiadne veľké rozdiely nebudú, vydržia byť teplé možno 1 hodinu a potom všetky postupne vychladnú (možno do 1 hodiny). A ja sa Vás teraz opýtam, že prečo kachľová pec vydrží byť teplá až 20 hodín, a je postavená z drahých alebo aj z lacných kachlíc? Myslíte si, že to je len o mase – množstve šamotu, alebo kvalite? Nie, ani o jednom. Je to len o systéme technológie pece, dobre uzatvárateľnom ohnisku, a inej techniky. Keď použijeme drahé, alebo lacné kachlice, je to hlavne len o vzhľadovej stránku, nie technickej, kachlice môže byť každé iné, špecifikované od daného výrobcu. Je pravdou, že kvalitou sa môže rozumieť i vzhľad pece, čiže tým aj vzhľad kachlíc, ale chce nás tu niekto presvedčiť, že pec má byť taká, že po postavení ju treba premerať šublerou, a vtedy je pec už kvalitná? V minulosti sa stavali pece v zámkoch, ktoré držali teplo, a boli z hliny, či z hlinených kachlíc, a teraz si niektorá kachliari myslia, že terajšie lacnejšie kachlice by boli nevyhovujúce? Náš názor je ten, že toto know-how, ako teraz staviame pece, sme získali len a len od našich predkov, ktorí vedeli viac, ako teraz niektorí „kachliari“. Nové technológie, ktoré získavame teraz, alebo sa na nich podieľame, je z časti len pre skvalitnenie, alebo vylepšenie už existujúcich. Preto nepovažujeme za férové, keď sa bojujú proti kachliarom, či len za účelom konkurencie a poškodenia kachliarčiny.

A naposledy finančný názor: My považujeme pece – krby ako určitý zdroj alternatívneho kúrenia, a myslíme si, že investícia do pece by sa mala vrátiť v podobe využitého tepla. Predražená pec iste ekonomicky nevráti investície v takej výške, za akú sa kúpila. Ale i to je určitý druh biznisu, voči ktorému ja osobne nie som proti, ale som a budem vždy proti tomu, keď budú „niektorí kachliari“ poukazovať rozdiely kvality s porovnaním ceny a samozrejme opak je iný. Niekedy i tá „sálavá pec“ za drahé peniaze nemusí byť pecou sálavou, a to mnohí kachliari vieme.

Nech sa páči, pozrite si nasledujúce stránky aj iných firiem, ktoré propagujú blahodárne účinky originál sálavého tepla.

Jozef Bitala

salave-pece 2

Dipl. Ing. PhDr. Gašpar Bartoš, Banská Bystrica, www.biofire.sk

Viete, že pravá kachľová pec lieči prechladnutie a nádchu vyžarovaním tepelného žiarenia podobného slnku, pomáha astmatikom a alergikom bezprašným ionizovaným a vlhkým vzduchom, uvoľňuje stres a navodzuje duševnú pohodu ionizáciou vzduchu a zmierňuje reumatické ťažkosti, lebo nevytvára v miestnosti tepelné zóny? Pravá kachľová pec funguje na princípe akumulačnej pece s keramicko-šamotovými stenami hrubými 8 – 18 cm. Vysoká teplota z vnútorného priestoru ohniska a ťahov pece sa pomaly odvádza cez keramický plášť vo forme sálania tepelného žiarenia do priestoru miestnosti. Nemá žiadnu kovovú vykurovaciu vložku, ktorá by negatívne ovplyvňovala ionizáciu vzduchu v miestnosti. Pritom produkuje zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré zlepšujú psychycký stav a kladne vplývajú na okysličovanie krvi a duševnú pohodu človeka – človek má pocit sviežosti. Vykurovanie drevom je o 70% lacnejšie ako plynom !

Ak sa rozhodnete pre kachľovú pec, správnosť vašej voľby vám okrem spomínaných predností potvrdia aj minimálne prevádzkové náklady. Kúrenie drevom akéhokoľvek druhu, jednoduchá obsluha a údržba robia z tohto typu vykurovacieho telesa veľmi zaujímavý artikel aj z ekonomického hľadiska. Jeden kilogram palivového dreva dnes kúpite za 0,90 Sk. Pritom z tohto nožstva dreva pri správne navrhnutej a zhotovenej pece možno získať 3,5 kWh vykurovacej energie! Pravá kachľová pec je projektovaná na vysokoúčinné spaľovanie dreva pri vysokých teplotách, ktoré dosahujú až 1000°C; čím sa vlastne vytvára a spaľuje drevný plyn. Pec má vysokú (80 až 90%) účinnosť vykurovania a preto i nízku spotrebu paliva, zvyčajne 4 až 9 kg (aj odpadového dreva) za deň. Čas kúrenia (nabíjania) pece na plný výkon je 1 až 2 hodiny denne. Potom sa dvierka vzduchotesne uzavrú a kúrenie prerušíme.

Teleso dobre navrhnutej a postavenej pece musí mať hmotnosť 800 až 3000 kg. Len tak je zaručené, že veľké množstvo energie, ktoré získame spálením 4 – 40 kg dreva (až 150 kWh) sa naakumuluje do telesa pece. Teleso pece potom túto energiu odovzdáva do vykurovaného obytného priestoru 24 hodín a viac. Peci neprekáža ani prerušované kúrenie, lebo jej teleso dokáže súčasne akumulovať aj vyhrievať, pričom vyhrievanie je stále a rovnomerné. Vysoká teplota spaľovania zabezpečí vytváranie len malého množstva popola, preto stačí odstrániť popol raz za dva mesiace a použiť ho napríklad ako výborné minerálne hnojivo v záhrade. Nevznikajú ani žiadne finančné náklady na jeho likvidáciu.

salave-pece 3

Všetky výhody, ktoré ponúka pravá kachľová pec zabezpečuje jedinečná konštrukcia a materiálové vyhotovenie. Prenos tepelnej energie z vykurovacieho telesa do miestnosti nastáva tromi spôsobmi:

Sálanie (vyžarovanie tepla) je podobné vyžarovaniu slnečných tepelných lúčov, ktoré nezohrievajú vzduch a až po dopade na pevné látky sa zmenia na tepelnú energiu. Kachľová pec produkuje podobne príjemné dlhovlnné mäkké tepelné žiarenie (ako slnko), ktoré sa šíri od pece rovnomerne všetkými smermi a zohrieva najprv všetky steny a predmety v miestnosti, od ktorých sa zohrieva vzduch. Tým, že sa vzduch zohrieva rovnomrne od všetkých stien a predmetov, nenastáva cirkulácia vzduchu a vírenie prachu. Človek tiež prijíma toto príjemné tepelné žiarenie a má pocit tepelnej pohody už pri teplote vzduchu v miestnosti 19-20°C. Preto nie je potrebné prekurovať miestnosť na 23-24°C ako pri vykurovaní konvekčnými tepelnými zdrojmi (napr. radiátormi ústredného vykurovania). Dobre postavená kachľová pec či kachľový sporák je investícia, ktorá bude slúžiť mnohým generáciám. Potvrdzujú to ešte aj dnes dokonale fungujúce pece na hradoch a zámkoch staré aj niekoľko storočí.

Mnohými generáciami využívaná pravá kachľová pec je nielen synonymom útulného, harmonického a zdravého bývania, no môže sa stať aj estetickou dominantou zariaďovania moderného i rustikálneho interiéru. Jej naprojektovanie vyžaduje odborné vedomosti. Pri správnom zosúladení tepelných strát miestnosti a znalosti tepelného výkonu, ktorý poskytuje plocha vonkajšieho plášta pece, možno navrhnúť optimálne umiestnenie pece v interiéri, veľkosť ohniska, ťahov a komína tak, aby pec vykúrila aj 6-8 miestností. Existujú technické možnosti, aby sa vykurovali aj miestnosti na poschodí buď konvekciou (teplovzdušne), alebo sálaním na princípe hypokaustového vykurovania, ktorým boli vykurované aj rímske kúpele v Pompejach. Dokonale navrhnúť konštrukciu pece, umiestnenie zakurovacej klapky, dymovej klapky, zadného vetrania a veľkosti prieduchov na vykurovanie podkrovia alebo ďalších miestností, umiestnenie sedacej lavice a pod si vyžaduje dlhoročné skúsenosti.

salave-pece 4

salave-pece 5

salave-pece 6

salave-pece 6

salave-pece 7

http://www.pyromasse.ca/infoe.html salave-pece 8