Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Showroom pecí


Showroom – otvorené pondelky až piatky 7.00 – 15.00 hod. Možnosť návštev i vo večerných hodinách, víkendy, sviatky (prosíme ale vopred oznámiť telefonicky, či emailom)

V priestoroch spoločnosti Kachliarstvo a krby s r.o. vo Veľkom Rovnom v Žilinskom kraji sa nachádza showroom, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe z hľadiska počtu vystavovaných a predvádzaných originál stavaných tradičných sálavých pecí. Všetky vystavované a predvádzané pece sú napojené na komíny a všetky sú plné funkčné. Každému zákazníkovi, ktorý prejaví záujem o konkrétny typ pece z ponuky 14 kusov originál stavenej tradičnej sálavej pece v showroome je mu táto pec predvedená, zákazník má možnosť sa zoznámiť s jej funkčnými a úžitkovými vlastnosťami.

V priestoroch spoločnosti sa nachádza i skúšobné testovacie laboratórium, v ktorom sa vykonáva meranie účinnosti, emisii, rôznych povrchových i vnútorných teplôt na uvedených výrobkoch. Zákazník má možnosť sám na základe výstupov z testovacieho laboratória sa presvedčiť, že originál tradičné technológie pre stavbu kachľových pecí sú najvhodnejšie na kúrenie z ekonomického hľadiska ako aj i zo zdravotného – nápomocné proti alergiám. Veľkou výhodou takýchto pecí je nenáročnosť obsluhy, dĺžka zotrvačnosti teplôt, dlhá životnosť, čo potvrdzuje ich funkčnosť aj z minulých storočí. Kachľové pece stavané tradičnou technológiou je možné aj po dlhých rokoch využívania zrekonštruovať a tým aj predĺžiť ich životnosť.

Motívom pre upozornenie zákazníckej obce a poukázanie na klady tradičných technológii pri stavbe kachľových pecí je poznanie, že v poslednom období niektorí „moderní kachliari“, ktorí nepoznajú a tým aj neovládajú túto náročnú tradičnú technológiu stavbu pecí, stavajú pece modulovými – hotovými prefabrikovanými ťahmi, čo je technologický najjednoduchšie zvládnuteľne, nekorektným spôsobom sa vyjadrujú o tradičnej technológii.

Pec stavaná modulovými – hotovými prefabrikovanými ťahmi je pec so vzduchovou medzerou a nie originál sálavá tradičná pec. Tento vzduch treba vždy zaradiť ako „najlepší izolant tepla“. Takáto pec okrem slabšieho výkonu sa mení už aj na teplovzdušné kúrenie a táto technológia už nemá nič spoločné s tradičnou technológiou originál sálavých pecí.

Firmy, ktoré reprezentujú „moderné technológie“ pre úspešnosť na trhu v rozpore s etikou, nekorektným spôsobom a hlavne odborne neprofesionálne podsúvajú zákazníckej verejnosti dehonestujúce informácie o kvalitatívnych parametroch originál tradičných technológii stavby sálavých pecí za účelom prezentácie a presadzovania nových technológii 4-tej generácie, za niekoľko týždňov je z toho už 5-tá generácia a tak postupne prekonávajú všetky fyzikálne javy.

Ich nekorektnosť vo zverejňovaných informáciách je aj v tom, že zásadne absentujú informácie, že pri krbových vložkách (ktoré prakticky stačí len obmurovať), dochádza ďaleko na samotnej vložke k vysokej teplote a k vysokému prúdeniu vzduchu a tento vzduch je nevhodný pre alergikov a nehovoriac o iných záporoch teplovzdušného kúrenia (pozri vyjadrenia sa iných firiem).

Disponujeme informáciami od zákazníkov – príjemcov týchto služieb, ktorí si u nás uplatňujú preskúšanie funkcionality takýchto modulových stavieb, alebo požadujú vypracovanie odborného posudku na takúto pec, nakoľko takáto „moderná pec“ zákazníkovi nevykúri dom i keď je dom nízkoenergetický. Poznatky potvrdené skutočným meraním potvrdzujú, že takéto pece majú povrchovú teplotu len 30-40°C, čo je veľmi malá teplota (pre zaujímavosť pec o povrchovej teplote okolo 60°C už pri dotyku s ňou začína páliť ruku) a pec k tomu ešte o malej vykurovacej ploche a ešte o takejto teplote (30-40°C) nikdy nemôže vyhriať dokonale ani jednu miestnosť. Okrem toho je zákazník prostredníctvom klamlivej reklamy presviedčaný a má za to, že má originál sálavú pec. Máme za to, že tieto firmy zákazníkov nepresne pred zákazkou informujú, že toto je tá „správna pec“ a pritom to nie je pravdou. Svoju argumentáciu sa opierame aj o technické normy, kde sa uvádza, že povrchové teploty na originál sálavých tradičných peciach sú v intervale od 40-120°C (klikni česká norma). V technickej norme, kde sa povrchové teploty pre „ťěžká kamna“ udávajú v rozmedzí 40-50°C, odporúčame pre pece okrem väčšej hrúbky stien, aby pec bola aj väčších rozmerov (napr. od 5m2 a viac povrchovej teplej plochy), z dôvodu, že pece o menších rozmerov s takouto teplotou nemôžu ani dobre temperovať a nie to ešte dokonca aby vyhriali nejaké miestnosti.

Touto informáciou dávame zákazníckej verejnosti korektné informácie o technológii a kvalite originál tradičných sálavých pecí. Je na zvážení každého, akú spoločnosť si vyberiete za dodávateľa. Odporúčame zákazníkom pri vyberaní firmy na postavenie kvalitnej originál tradičnej sálavej peci si overiť, či uvedená firma touto technológiou pracuje, ovláda ju a pec, ktorá má byť postavená, spĺňa tieto hlavné faktory: DEFINÍCIA ORIGINÁL TRADIČNEJ SÁLAVEJ KACHĽOVEJ PECE.

Teploty originál sálavých pecí