Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Vlastnosti tradičnej kachľovej pece


Čo je „originál sálavá, tradičná kachľová pec“?

Terminológia názvu:Originál sálavá, tradičná kachľová pec:

Materiálové zloženie:

Zdravotné zloženie: Sálavá pec – jej teplota verzus výkon:

Sálavá pec, jej výkon verzus dávka paliva:

Dĺžka dohrevu povrchu originál sálavej, kachľovej pece:

Nenáročná údržba originál sálavej, kachľovej pece:

Stručné zhrnutie: