Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Všeobecné podmienky predaja a doprava


 1. Tovar doručujeme prostredníctvom našej dopravy, alebo aj Slovenskou poštou, ale môže byť aj inou kuriérnou, či dopravnou službou.
 2. Po celom Slovensku bude cena nad 30 kg za dopravu dohodou (nad 30 kg pošta už neberie), kde bude záležať na vzdialenosti, a množstva tovaru, kde tovar sa bude dovážať na Vami určené miesto (môže byť i na miesto, kde budete napríklad stavať pec).
 3. Záruka na uvedený tovar je minimálne 2 roky, resp. podľa Ob. zákona, na niektoré výrobky i viac.
 4. Reklamáciu vybavujeme na základe písomného, alebo osobného styku, emailom, podľa zákona.
 5. Platba bude realizovaná bankovým prevodom, alebo pokladňou. V prípade z iných dôvodov vrátenia financií naspäť zákazníkovi bude celá čiastka vrátená maximálne do 15 dní.
 6. Rozvoz tovaru bude vždy 1x za 2 týždne, kde Vás budeme vopred informovať, respektíve dohodou osobne inak. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do siedmich pracovných dní na základe § 12 zákona o zásielkovom predaji. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný zákazníka informovať. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“), tovar jednorázovej spotreby, tovar rýchlo podliehajúci skaze, na predaj obrazových a zvukových záznamov, predaj počítačových programov ktoré zákazník už rozbalil, predaj novín a časopisov niektoré ďalšie špecifické prípady.
 7. Tovar si môžete i osobne vyzdvihnúť na našich prevádzkach, po telefonickom odsúhlasení:
  • Veľké Rovné, časť Madzín, okres Bytča, tel: 041-558 2242 (Slovensko)
  • Turbínova 3528/1 (v priestoroch PRESPOR), 831 04 Bratislava tel: 02-529 260 49 (Slovensko)
  • Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, +420 724999234
 8. Predávajúci môže v opodstatnených prípadoch poveriť predajom inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, (z dôvodu termínového plnenia, skladových zásob v inej firme, v ktorej je zase konateľom Jozef Bitala, alebo Hanna Bitalová, ďalej len „firma“), ktorá je spôsobilá na vyhotovenie danej faktúry a poslanie materiálu v celom rozsahu. Vecné a finančné plnenie prechádza na tú poverenú firmu, ktorá uvedený materiál poslala a mala ho vo svojom vlastníctve.
 9. V prípade ak tovar je malych rozmerov (max.15kg), tak tento Vám môžeme zaslať ešte prostredníctvo pošty, kde zaplatíte poplatok za odoslanie poštou, a môže byť v rozmedzí cca 1-5 Eur (záleží od váhy). Toto nám ale musíte napísať do poznámky pri objednávaní.

  Pri expedovaní tovaru využívame služby spoločnosti DPD. Cena balíka do 1kg je 5,60 + 0,90 dobierka a za každé kilo sa suma úmerne navyšuje, Preprava 10kg balíka stojí 7 Eur. Cena balného sa odvíja od veľkosti balíka, kde malé balíky sú za 1 Euro napr. kefy kom. , teplomery. Pri objemnejších zásielkách kde sa jedná o ťažké liatinové a oceľové, šamotové výrobky účtujeme balné do výšky 3 eur. V prípade otázok nás kontaktujte formou emailu (sklad@kachliar.sk) alebo telefonicky.V opačnom prípade budeme považovať, že zákazník s našími prepravnými a balnými nákladmi súhlasí.
 10. Výhrada k zmene ceny za dopravu:  Ak ale sa pôjde sólovo k odberateľovi, a objedná si taký tovar, že sa musí ísť len k nemu „sólovo“, vtedy bude tiež dohodnutá zvlášť cena za dopravu, ktorú dohodneme samozrejme vopred dohodou (napríklad zakazník si objedná 2 komínové systémy, viac nám do auta už nevojde, rabat nízky…alebo zákazník si objedná hlinu 1 tonu, a podľa ceny sami vidíte že za 1 tonu hliny nám zaplatíte 150.- a pritom doprava napríklad do Michaloviec, alebo do Brna, pre nás nemôže byť rentabilná). Čiže jedná sa hlavne o tehly, komínové systémy, hlinu, a iné ťažšie materiály a tým odvíjajúc sa, o aké množstvo sa bude jednať a v ktorý termín dovozu.
 11. Ak chcete informácie ohľadne druhu tovaru, či tovar je skladom, resp. jeho iné úpravy, či náhrady, volajte tel: 0903-44 22 11, alebo 041 – 558 2242 (SR) a tel: +420 724999234 (ČR).
 12. Niektoré uvedené tovary sú vyrábané na zakázku, či robený na žiadosť zákazníka, čiže každý tovar bude osobne prejednaný so zákazníkom za akú dobu bude vyrobený, respektíve dodaný zákazníkovi. Čiže uvedený zobrazený tovar v Ishop nepovažujte presne za identický, a pri zmenách budete vždy v čas vopred informovaní.
 13. Adresa a údaje firmy: Kamnařství, krby a kominictví s.r.o. Jozef Bitala, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4- Michle, IČ: 07559925, spis. značka: C 303103, tel: 0903-44 22 11
 14. Súhlas so spracovaním osobných údajov (klientov) – nebudeme zhromažďovať Vaše údaje, pokiaľ vám k tomu nedáte súhlas, (nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame, podľa ktorého §3 ods.7, § 65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách,  65 ods.3 zákona č. 610/2003 Z. z.,