Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Certifikáty


V našej spoločnosti okrem vykonávaných stavieb pecí a krbov sa naše vedenie snaží ísť rôznymi školeniami, či inými zastupovaniami na rôznych úradoch, až máme čo najväčší prehľad a znalosti v uvedenom remesle, a tým ho aj zdokonaľovať. Dovoľujeme si tu dať certifikáty i zo starších rokov, nakoľko títo všetci členovia (i keď zakladateľ – senior Ján Bitala už nežije) mali a majú zásluhu rozvíjať, pracovať v tomto remesle a v tejto našej rodinnej firme. Absolvovali sme širokú škálu i iných školení, ako aj na moderné systémy, ale z dlhoročných skúseností vieme ohodnotiť, a ohodnotili sme to, že s porovnaním týchto moderných a tradičných systémov sme po rokoch dospeli k záveru, aké systémy považujeme za najlepšie. Sú to tradičné systémy, ktoré sú dlhoročnými rokmi odskúšané, vydržali pri prevádzkach dlhé roky a boli najlepšie ako na vykurovanie po technickej stránke, a tiež i zo zdravotnej stránke, či spĺňanie kvalitných parametrov (emisie, a podobne…).