Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Kachľová pec


Vykurovanie miestností kachľovými pecami s tradičnou technológiou sa vždy považovalo za príjemné, vždy sa každý pri tom cítil pohodlne. Táto kachľová pec má povesť najlepšieho vykurovacieho systému nie len pre zdravé vnútorné prostredie ale aj z dôvodu pozitívneho vplyvu na vonkajšie životné prostredie.

Kachľová pec vďaka použitiu keramických vykurovacích plôch vydáva vysoký podiel sálavého tepla. To znamená, že kachľová pec ohrieva okolité povrchy v miestnosti vo vysokej miere, pričom teplota vzduchu v miestnosti zostáva relatívne nízka. Keďže so vzdialenosťou sa účinok sálania znižuje, voľba vzdialenosti od vykurovacej plochy kachľovej pece umožňuje aj individuálne nastavenie teploty, ktoré si vyžaduje daný priestor/miestnosť. Udržiavanie vhodnej vlhkosti nie je pre kachľovú pec problém, pretože teplota vzduchu je nízka a vzduch má pri rovnakom množstve vody vyššiu relatívnu vlhkosť ako pri vyššej teplote.

Podiel konvencie/prúdenia vzduchu je prakticky všade v miestnosti je nízky, kde sa kúri sálavou kachľovou pecou. V miestnostiach, ktoré sú takto vykurované, ​​nie je prievan. V dôsledku nízkeho pohybu vzduchu sa nevytvára prach. To znamená, že obsah prachu vo vzduchu je v tomto prípade veľmi nízky (prach sa víri hlavne pri teplovzdušných vykurovacích zariadeniach).

Kachľová pec nemení ani prirodzenú ionizáciu vzduchu. To znamená, že dôležité záporné kyslíkové ióny z nej sú v miestnosti a môžu sa pozitívne prejaviť aj vo vnútornom prostredí, čo má v neposlednom rade vplyv zo zdravotného hľadiska. Klikni záporné iónty u peciach v zahraničí.

Kachľové pece (napr. v Rakúsku, v Nemecku, Taliansku...) sú prevádzkované dlhé roky z hľadiska jej kvality, médiom na kúrenie je výlučne drevo. Tieto pece nevytvárajú pri použití dreva z biomasy žiadny dodatočný oxid uhličitý do atmosféry (neutrálne CO2). Drevo, ktoré v lese hnije, pri tomto procese uvoľňuje rovnaké množstvo oxidu uhličitého ako pri spaľovaní v kachľovej peci. Tvorba oxidu uhoľnatého pri spaľovaní v kachľovej peci závisí vo veľkej miere od systému spaľovania v kachľovej peci. V nedávnej minulosti sa zistilo, že pri kúrení v sálavých kachľových peciach sa dosahujú hodnoty pod 1000 mg/MJ, ktoré sú hlboko pod predpísanými limitnými hodnotami (Brötzenberger, 1994). Limitné hodnoty sú o dosť nižšie aj pre uhľovodíky (Brötzenberger, 1994). Merania dioxínov v zariadeniach na spaľovanie dreva vo Švajčiarsku ukázali, že emisie dioxínov sú hlboko pod limitom 0,1 [ng TE/m3] (BGBL-Ö, 1988) (BUWAL, 1993).

Kachľová pec je aj ideálny vykurovací systém z hľadiska znečisťovania životného prostredia emisií, prachom pri spaľovaní dreva. Vďaka štandardnej keramickej konštrukcii spaľovacej komory, ktorá má veľký počet ohybov (nazývajú to ťahy, cugy, prieduchy pre dym), sa väčšina sadzí, prachu usadzuje v týchto ohyboch/ťahoch, čo spôsobuje vypúšťanie minimálnych emisií. Emisie oxidu dusičitého pri spaľovaní dreva nie sú vysoké, navyše človek prichádza do kontaktu s veľmi zriedenými plynmi. V dôsledku toho nie je znečistenie oxidom dusičitým pre ľudí pri spaľovaní dreva v kachľovej peci problémom, ktoré by sa museli riešiť. Emisie oxidu siričitého pri spaľovaní dreva v sálavej kachľovej peci sú tiež veľmi nízke. Tento poznatok je námetom pre konanie pre všetkých, ktorým leží na srdci podpora zdravého ovzdušia, či už cielenou legislatívou, nariadeniami a vyhláškami a nepodporovať, čo po čase zase zhavaruje. Kachľové pece majú svoju históriu, prešli svojim vývinom,  dodnes sa používajú, nakoľko preukázali svoju funkcionalitu. Zastávame názor, že v tomto prípade toto nenahraditeľné vykurovanie prostredníctvom kachľových pecí nemôže nahradiť niečo iné.

Naša rodinná firma stavia tradičné sálavé kachľové pece, šporáky, teplovzdušné krby, teplovodné zariadenia, prenosné pece. Realizujeme aj predaj  rôznych iných vykurovacích spotrebičov, plechové pece, šporáky, a iné, od rôznych výrobcov. Každé tieto zariadenia majú dosť rozdielnu kvalitu. Túto informáciu poskytujeme aj z dôvodu, že máme široký záber výroby/stavby týchto vykurovacích zariadení. Naša charakteristika jednotlivých vykurovacích zariadení je korektná, nepropagujeme len jeden druh vykurovacieho zariadenia. V súčasnosti na trhu pôsobia firmy, ktoré sa zaoberajú len určitým segmentom z čoho vyplýva záver, že vždy v kontakte so zákazníkom budú propagovať len to zariadenie, s ktorým podnikajú, a ktoré chcú predať. Rešpektujeme aj túto skupinu podnikateľov, no naším zámerom je aj v rámci osvety poukazovať na klady, zápory, či iné kladné vlastnosti týchto zariadení, ktoré si to určite zaslúžia, čím v rámci poskytovaných služieb dávame sa zákazníkom správne rozhodnúť na základe korektne poskytnutých informácii v celom rozsahu a šírke Sálavá kachľová pec stavaná tradičnou technológiou (jej vzhľad môže byť tradičný – klasický, ale i moderný)
 1. Najzdravšie sálavé teplo (podobné ako slnečné sálavé teplo) - najvhodnejšie pre alergikov, astmatikov, malé deti, starších ľudí a náchylných pre vírusové ochorenia, kde záporné iónty podporujú imunitu, chránia zdravie, a iné kliknúť tu, ako sa liečil Stalin na svojej sálavej peci v Rusku, alebo ako sa tiež dobre cíti pri klasickej peci herec Dolph Lundgren, operná diva Mgr. Art Jolana Fogašová pri peci v jej historickej kúrii, alebo tiež klasická pec doma u herca Martina Ťapáka.
 2. Najzdravšia klíma miestností - vykurovannie sálavým žiarením, s ionizáciou vzduchu, vysokou vlhkosťou vzduchu,
 3. Najlacnejšia prevádzka –lacné prírodné, nedrvené, palivové drevo (pokiaľ ho máme a nepredáme si ho do iných krajín, či si inak nezničíme prírodu, alebo aby zákonodarcovia nepodporili také zákony lobistom, že nezmyselné káľanie dreva a vývozy dreva budú na dennom poriadku naďalej, a bežný človek nič proti tomu neurobí, a svoje drevo nikdy neuvidí, aj napriek tomu, že toto drevo je obnoviteľné / rastie...).
 4. Najvyšší komfort obsluhy - prikladanie paliva stačí 1-krát za deň, doba horenia pri jednom naložení cca 2 hodiny, vynášanie popola 1-krát za 2 týždne (hlavne bezroštová pec).
 5. Najdlhšia životnosť sálavých kachľových pecí stavaná tradičnou technológiou - bežne 50 rokov (potom je možnosť rekonštrukcie, komplet rozoberanie a na novo postavenie (tzv. moderné pece, ktoré sa stavajú niekedy z prefabrikátov, obyčajne sa lepia silnými a neskôr nerozoberateľnými lepidlami – výrazná nevýhoda).
 6. Rekonštrukcie/opravy pecí recykláciou - sálavá kachľová pec postavená tradičnou technológiou sa pri oprave môže rozoberať skoro ako celá a  opäť sa naspäť využije daný materiál na je prestavbu, čo je veľká výhoda. Vo viacerých vyspelých krajinách (napr. Dánsko) čistia staré tehly a naspäť ich používajú aj na stavby domov, pecí, a štát i túto činnosť podporuje dotáciou, čo na Slovensku je to nepredstaviteľné. Vo Fínsku zase platí, že všetky verejné zákazky na nové stavby majú povinnosť preukázať že bude opakovateľne možné použiteľnosť minimálne 20% materiálov. Pri tradičných originál sálavých peciach je predpoklad využiteľných až cca 70% materiálov ! Kliknúť tu ako recyklujú v zahraničí Pri peciach stavaných modernou technológiou to nie je možné.
 7. Najnezávislejšie vykurovanie - nie je závislé od dodávky elektriny, plynu, vykurovacieho oleja. Je garantovaná plná funkcionalita aj vtedy ak plynové kúrenie, peletkové kotle a iné ústredné vykurovania pre výpadok elektriny nefungujú.
 8. Dáva teplo aj keď sa v nej nekúri - v kachľová pec (bezroštová) ponúka možnosť, že sa v nej kúri napríklad 2 hodiny, pec sa potom cca 6 hodín nabíja teplom z ohniska, a potom vydáva teplo bez paliva cca aj 20 hodín! Dochádza k max. úspora paliva, a v tom čase nevypúšťa žiaden dym, do ovzdušia neprúdia žiadne škodlivé emisie, ale pritom vydáva v tom čase teplo. (Pozná niekto takéto podobné vykurovacie zariadenie)?
 9. Najestetickejšie dielo - je umeleckou, estetickou dominantou interiéru.
 10. Najspoľahlivejšie vykurovanie – nemá žiadne pohyblivé mechanické alebo elektrické časti (termostat, elektrickú reguláciu, inú elektroniku), ktoré môžu byť zdrojom častých porúch, nemá ohnisko z kovu alebo liatiny, (liatina/kov má obmedzenú životnosť), ale sálavá pec stavaná s tradičnou technológiou má ohnisko vystavané zo šamotových tehál, t. j. jedná zo zásadných výhod (tzv. moderné pece, ktoré sa stavajú niekedy z prefabrikátov, z pecových železných, liatinových vložiek).
 11. Najekologickejšie – spaľuje odpadové palivové drevo i nekálané , pri pomalej oxidácii dreva zahnívaním vzniká rovnaké množstvo oxidu uhličitého ako pri rýchlej oxidácii dreva spaľovaním, ďalej časť sadzí sa zadrží v systéme ťahov pece, kde ťahy môžu byť dlhé 5 až 15 metrov, a po nahriatí originál tradičnej sálavej pece po vyhorení (po 2 hodinách) pec je naakumulovaná, do ovzdušia už nejdú žiadne škodlivé emisie, pritom pec produkuje/sála teplo. Kúrenie v sálavej kachľovej peci stavanú tradičnou technológiou nemá vplyv na ekonomickú, environmentálna krízu, krízu na fosílne palivá.
 12. Najvyššia reálna účinnosť - oproti kovovým peciam má kachľová pec reálne iba 1/3 spotreby paliva, vysokú účinnosť, (ktorá je daná dĺžkou ťahov a veľkosťou pece – čím dlhšie ťahy, tým väčšia účinnosť, a tým toto ovplyvňuje okrem účinnosti aj výkon pece v jej prospech versus na jej vyhrievaciu plochu).
 13. Stály tepelný výkon - čím je vonkajšia plocha sálavej peci väčšia, tým je predpoklad väčšieho výkonu. Zdôrazňujeme, že nie je to ale úmerne, nakoľko čím je pec väčšia, býva pravidlom, že vykurovacia plocha je o niečo menej teplejšia, nakoľko toto teplo sa rozkladá do väčšej plochy. Ak niekto tvrdí, že výkon kachľovej pece je daný len veľkosťou ohniska a množstvom paliva – je to omyl. Okrem kvality dreva (suché, mokré, tvrdé, mäkké...), výkon kachľovej pece závisí aj od veľkosti plochy a teplota tejto plochy/hrúbky steny. Toto je najpodstatnejšie pre určenie výkonu pece. Informácie, že výkon pece je závislý od súladu s normami, softwarovými, administratívnymi výpočtami je zavádzajúci a účelový. Nie je to pravda. Ak máme záujem poznať výkon svojej kachľovej pece, je potrebné vychádzať z veľkosti vykurovacej plochy v m2 na danej peci ktorá odovzdáva teplo, a teploty na tejto ploche a zistiť priemer, lebo táto teplota niekedy stúpne a potom klesne.


Čiže presný výkon je možné zmerať až pri prevádzke kachľovej pece, (ak niektorí „odborníci“ tvrdia, že je možné predom, tak je to zavádzanie, alebo využívanie ich „kvality“ v prospech konkurencie). Predom sa môže určiť výkon, ale orientačne, a aj to musí byť dobrý kachliar, aby sa „trafil“ do presne takého výkonu, ako chce. Potom keď v ohnisku už nie je žiaden oheň, a aj po 10-15 hodinách sú na vyhrievacej ploche peci teplé, až vtedy hovorme o kvalite, úspore kúrenia. Teploty na povrchu kachľových pecí sa pohybujú medzi 50-120°C (ak niekto tvrdí, že do 40°C – je to nekorektné, lebo niektoré pece nedosiahnu ani 40°C). Kliknúť tu na nemecké a rakúske výsledky Nakoniec ako jedno z hlavných možností je tá, že pri šikovnom kachliarovi sa dokáže postaviť sálavá pec tradičnou technológiou výkonovo cca od 1kW do 10kW. A to je tá podstata, že tieto pece sa teda môžu používať ako v pasívnych domoch, nízkoenergetických domoch (s minimálnym výkonom), tak i v starých domoch, kde je potreba najväčšieho tepelného výkonu (s vyšším výkonom).
Typy kachliarskych
vykurovacích zdrojov
Vhodné na trvalé kúrenie Výkon sálavým podieľom na m2 Spotreba paliva Podieľ zdravých záporných ióntov Vyváženosť teploty v izbe (podlaha – stred – strop) Efektivita Ekológia Náklady na zariadenie Náklady na zariadenie/úžitok SPOLU
Krb otvorený 2 2 3 3 3 3 6 5 3 30
Krb teplovzd. obložený z izolačn. materiálov 4 3 5 1 4 6 8 5 4 40
Krb teplovzd. obložený z keram. materiálov 5 4 6 4 5 7 8 5 5 49
Krb teplovzd. teplovod., obložený z izolačn. materiálov 7 3 6 1 4 7 8 5 5 46
Krb teplovzd. teplovod., obložený z keramic. materiálov 8 4 7 4 5 8 8 5 6 55
Šporák kachľ. © 8 7 8 7 8 9 8 5 8 68
Pec hypo -kaust. 8 6 7 5 8 8 9 2 7 60
Pec moderná s prefabr. ťahmi bezrošt. 9 6 7 6 8 8 9 2 6 61
Pec tradičná originál sálavá roštová © 8 10 9 10 9 9 9 8 10 82
👍Pec tradič. originál sálavá bezrošt. © 10 9 10 10 9 10 9 8 10 85
tabuľka 1
 • Hodnoty sú v rozpätí 1-10 (1 bod=najhoršie hodnotenie, s postupnosťou do 10 bodov=najlepšie hodnotenie)
 • Kliknutím na „Typy kachliarskych vykurovacích zdrojov“ sa Vám otvorí stránka v novom okne na dané zdroje
 • © = Najúčelovejšie vykurovacie zariadenia vykurovacie zariadenia, z hľadiska úspory, ceny, životného prostredia, iné...
 • 👍 = Vykurovacie zariadenie bez konkurencie, má najviac bodov v hodnotení, ako v tabuľke 1), tak i v tabuľke 2)
Typy kachliarskych
vykurovacích zdrojov
Spotreba paliva (dreva) Komfort pri obsluhe (perióda nakladania dreva) Čistota, vírivosť prachu Šetrnosť k životnému prostrediu Akumu-lácia tepla po skončení kúrenia Životnosť spotrebiča Možnosť rekonštr. recyklácii spotrebiča Spoľahli-vosť kúrenia Účinnosť pri kúrení SPOLU
Krb otvorený 3 3 7 5 5 8 6 7 3 47
Krb teplovzd. obložený z izolačn. materiálov 6 5 2 6 2 4 1 5 6 37
Krb teplovzd. obložený z keram. materiálov 6 5 2 6 2 4 3 5 7 40
Krb teplovzd. teplovod., obložený z izolačn. materiálov 6 5 2 6 2 4 1 5 6 37
Krb teplovzd. teplovod., obložený z keramic. materiálov 6 5 2 6 2 4 3 5 7 40
Šporák kachľ. © 7 5 9 7 8 9 10 8 8 71
Pec hypo -kaust. 9 9 8 9 8 7 3 7 9 69
Pec moderná s prefabr. ťahmi bezrošt. 9 9 8 9 8 7 3 7 9 69
Pec tradičná originál sálavá roštová © 8 9 10 10 9 10 10 10 10 86
👍Pec tradič. originál sálavá bezrošt. © 10 9 10 10 10 10 10 10 10 89
tabuľka 2
 • Hodnoty sú v rozpätí 1-10 (1 bod=najhoršie hodnotenie, s postupnosťou do 10 bodov=najlepšie hodnotenie)
 • Kliknutím na „Typy kachliarskych vykurovacích zdrojov“ sa Vám otvorí stránka v novom okne na dané zdroje
 • © = Najúčelovejšie vykurovacie zariadenia vykurovacie zariadenia, z hľadiska úspory, ceny, životného prostredia, iné...
 • 👍 = Vykurovacie zariadenie bez konkurencie, má najviac bodov v hodnotení, ako v tabuľke 1), tak i v tabuľke 2)
Záver:
V posledných rokoch je potrebné sa vysporiadavať s novými výzvami a venovať výrazne zvýšenú pozornosť nepredvídaným situáciám, ako je ekonomická kríza, environmentálna kríza, emisie, kríza fosílnych palív. Na to nadväzuje nedostatok plynu, nedostatok ropy, vysoké náklady na energie, a v neposlednom rade prišiel do toho i problém s pandémiou Covid (SARS-CoV-2).

Politici na celom svete hľadajú rôzne riešenia. Niekedy sa zdá, že by chceli obmedziť skoro všetko s cieľom nájsť pozitívne riešenia. Zdá sa, že len obmedzenia nie sú riešením. V zápale nájsť riešenia bez hlbších analýz sa podporujú dotáciami aj také organizácie, ktoré neprinesú úžitok spoločnosti. Následne sa prezentujú čo všetko urobili pre tento národ. Máme za to, že je namieste podpora toho čo je stáročiami overené, no to sa nepodporuje, lebo niektorí si myslia, že v čase je dobré len to terajšie/moderné, čo sa vyvinulo teraz, a niekedy to lobisti pomenúvajú, že vymysleli/vyrobili produkt druhej, tretej, či štvrtej generácie...“.

Veľmi nás vyrušuje, ak zodpovedné autority aj v niektorých krajinách ktoré majú možnosť ovplyvňovať spoločenské a podnikateľské prostredie dávajú do popredia  obhajobu toho, čo nie je dobré za dobré, alebo naopak, že ničia to dobré priamo. Časť spoločnosti je bezradná, likvidujú sa firmy. Zodpovedné autority sú kompetentné ovplyvňovať legislatívne zmeny, tvorbu legislatívneho prostredia v prospech celej spoločnosti. Stáva sa, že schválené zmeny sú v prospech lobistickej organizácie, skupiny a nie v prospech celej spoločnosti.

Čo týmto chceme povedať?

Záujem o  tradičné kachľové pece je každým rokom vyšší. Z prezentovaných informácii (tabuľka 1, 2) je preukázateľné, že originál sálavá kachľová pec stavaná tradičnou technológiou nemá konkurenciu. Kachľové pece majú svoj význam, svoje čaro, svoje opodstatnenie v spoločnosti a veľa iných kladných, pozitívnych vlastností. V ostatnom období (asi od r. 1995 až doteraz) to dospelo do takej situácie, že „odborníci“, ktorí toto tradičné remeslo neovládajú, začali vyrábať a následne aj stavať z rôznych tzv. „moderných prefabrikátov“, pece. Zarážajúca na tom je skutočnosť, že títo „odborníci“ nazývajú tieto svoje prefabrikáty, výrobky „kachľovými pecami“ a niekedy priradia k tomu aj slovo „sálavé“ . Deje sa to z dôvodu, že originál sálavá pec s tradičnou technológiou nemá konkurenciu, a aby títo výrobcovia obstáli na trhu, nekorektným spôsobom, zavádzajúco tieto svoje výrobky prezentujú ako „kachľové pece“. Toto považujeme za klamlivú reklamu s cieľom uspieť na trhu. V rámci funkcionality a parametrov za „sálavú kachľovú pec“ je možné považovať len niečo kvalitné, dobré, užitočné, a pekné. Dochádza k zavádzaniu zákazníkov, ktorí sú v podstate oklamaní v tom, že si myslia, že majú tú pravú originál sálavú kachľovú pec. V skutočnosti sa využíva aj miera nepoznania, nakoľko ak zákazník niekedy v minulosti nepoznal funkcionalitu a vlastnosti kachľovej pece tak nevie a nemôže porovnať, či má doma tú kvalitnú, alebo či má nekvalitnú pec a tým samozrejme kvalitné či nekvalitné kúrenie.

Dávame do pozornosti príslušným autoritám, ktoré tvoria legislatívne prostredie, podporte to správne, rokmi odskúšané, úsporné, kvalitné. Ak sme Vás nepresvedčili, ak ste iného názoru radi prijmeme námet na diskusiu. Súčasne sme pripravení Vás presvedčiť, že informácie o tradičných kachľových peciach sú korektné priamo na našich prevádzkach, ktoré môžeme vždy predviesť. Použitá literatúra:
 • BECKERT et. al., Gesundes Wohnen, Beton Verlag, DE.
 • BGBL-Ö, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 380/88, ausgegeben am 15. Juli 1988, Wien, AT, 1988.
 • BORNEFF J., BORNEFF M., Hygiene, G. Thieme Verlag, Stuttgart, DE, 1991.
 • BRÖTZENBERGER H., Typenprüfung Kachelofen, Prüfbericht 6388 und 6388/1 der staatlich autorisierten Prüfanstalt der TU-Wien,
 • BUWAL, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Dioxinemissionen von Holzfeuerungen, BUWAL, Bern, CH, 1993.
 • DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, MAK- und BAT-Werte und Erklärungen, DE, 1993.
 • GRANDJEAN, Wohnphysiologie, Verlag für Architektur Artemis, Zürich, CH, 1973.
 • HAHN K., Flüchtige organische Kohlenstoffe im Abgas von Feuerungen und deren Reduktion durch eine Sauerstoffregelung, Technische Universität , Wien, AT,
 • HAIDER M., Leitfaden der Umwelthygiene, Hans Huber Verlag, Bern, CH, 1974.
 • HICKS W., BECKETT J., The Control of Air Ionization and Its biological Effects, Trans Amer. Inst. Electr. Eng. 76:108, 1957.
 • IMAS, Institut für Markt- und Sozialanalysen, Interessensgebiete im Trend, Linz, AT, 1994.
 • KIME Z., Sonnenlicht und Gesundheit, Waldthausen Verlag, 2863 Ritterhude, DE, 1989.
 • LEDWINA W., Angewandte Bioklimatologie mit modernen naturnahen Heilmethoden, Karl F. Haug Verlag, Heidelberg, DE, 1981.
 • MARGREITER W., Baubiologie und Heizung, Gesundheit in Wohnung und Haus, Jahrestagung des Österreichischen Institutes
 • MAYER H., WINKLBAUR G., Biostrahlen, Verlag Orac, Wien, AT, 1983.
 • NUSSBAUMER T., Schadstoffbildung bei der Verbrennung von Holz, Juris Druck
 • + Verlag, Zürich, CH, 1989.
 • SCHUSTER G., mündliche Information, Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie, Wien, AT, 1995.
 • VARGA A., Grundzüge der Elektrobioklimatologie, Verlag für Medizin Dr. E.
 • Fischer GmbH., Heidelberg, DE, 1981.

Hore