RSS 

Kachliarstvo Krby u Bitalovcov
Bratislava:
Vrakuňská 39
oproti Lidlu
+421 2 52926049
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903442211
Praha:
Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+420 606226125
Wiener-strasse 16
2410 Hainburg/D.
Rakúsko
+43 664 37 22 761

Showroom

Showroom – otvorené pondelky až piatky 7.00 – 15.00 hod. Možnosť návštev i vo večerných
hodinách, víkendy, sviatky (prosíme ale vopred oznámiť telefonicky, či emailom)

V priestoroch  spoločnosti Kachliarstvo a krby s r.o. vo Veľkom Rovnom v Žilinskom kraji sa nachádza showroom, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe z hľadiska počtu vystavovaných a predvádzaných originál stavaných tradičných sálavých pecí. Všetky vystavované a predvádzané pece sú napojené na komíny a všetky sú plné funkčné. Každému zákazníkovi, ktorý prejaví záujem o konkrétny typ pece z ponuky 14 kusov originál stavenej tradičnej sálavej pece v showroome je mu táto pec predvedená, zákazník má možnosť sa zoznámiť s jej funkčnými a úžitkovými vlastnosťami.

V priestoroch spoločnosti sa nachádza i skúšobné testovacie laboratórium, v ktorom sa vykonáva meranie účinnosti, emisii, rôznych povrchových i vnútorných teplôt na uvedených výrobkoch. Zákazník má možnosť sám na základe výstupov z testovacieho laboratória sa presvedčiť, že originál tradičné technológie pre stavbu kachľových pecí sú najvhodnejšie na kúrenie z ekonomického hľadiska ako aj i zo zdravotného – nápomocné proti alergiám. Veľkou výhodou takýchto pecí je nenáročnosť obsluhy, dĺžka zotrvačnosti teplôt, dlhá životnosť, čo potvrdzuje ich funkčnosť aj z minulých storočí. Kachľové pece stavané tradičnou technológiou je možné aj po dlhých rokoch využívania zrekonštruovať a tým aj predĺžiť ich životnosť.

Motívom pre upozornenie zákazníckej obce a poukázanie na  klady tradičných technológii pri stavbe kachľových pecí je poznanie, že v poslednom období niektorí „moderní kachliari“, ktorí  nepoznajú a tým aj neovládajú túto náročnú tradičnú technológiu stavbu pecí, stavajú pece modulovými – hotovými prefabrikovanými ťahmi, čo je technologický najjednoduchšie zvládnuteľne, nekorektným spôsobom sa vyjadrujú o tradičnej technológii.

Pec stavaná modulovými – hotovými prefabrikovanými ťahmi je pec so vzduchovou medzerou a nie originál sálavá tradičná pec. Tento vzduch treba vždy zaradiť ako „najlepší izolant tepla“. Takáto pec okrem slabšieho výkonu sa mení už aj na teplovzdušné kúrenie a táto technológia už nemá nič spoločné s tradičnou technológiou originál sálavých pecí. 

Firmy, ktoré reprezentujú „moderné technológie“ pre úspešnosť na trhu v rozpore s etikou, nekorektným spôsobom a hlavne odborne neprofesionálne podsúvajú zákazníckej verejnosti dehonestujúce informácie o kvalitatívnych parametroch originál tradičných technológii stavby sálavých pecí za účelom prezentácie a presadzovania nových technológii 4-tej generácie, za niekoľko týždňov je z toho už 5-tá generácia a tak postupne prekonávajú všetky fyzikálne javy.

Ich nekorektnosť vo zverejňovaných informáciách je aj v tom, že zásadne absentujú informácie, že pri krbových vložkách (ktoré prakticky stačí len obmurovať), dochádza ďaleko na samotnej vložke k vysokej teplote a k vysokému prúdeniu vzduchu a tento vzduch je nevhodný pre alergikov a nehovoriac o iných záporoch teplovzdušného kúrenia (pozri vyjadrenia sa iných firiem).

Disponujeme informáciami od zákazníkov – príjemcov týchto služieb, ktorí si u nás uplatňujú preskúšanie funkcionality takýchto modulových stavieb, alebo požadujú vypracovanie odborného posudku na takúto pec, nakoľko takáto „moderná pec“ zákazníkovi nevykúri dom i  keď je dom nízkoenergetický. Poznatky potvrdené skutočným meraním potvrdzujú, že takéto pece majú povrchovú teplotu len 30-40°C, čo je veľmi malá teplota (pre zaujímavosť pec o povrchovej teplote okolo 60°C už pri dotyku s ňou začína páliť ruku) a pec k tomu ešte o malej vykurovacej ploche a ešte o takejto teplote (30-40°C) nikdy nemôže vyhriať dokonale ani jednu miestnosť. Okrem toho je zákazník prostredníctvom klamlivej reklamy presviedčaný a má za to, že má originál sálavú pec. Máme za to, že tieto firmy zákazníkov nepresne pred zákazkou informujú, že toto je tá „správna pec“ a pritom to nie je pravdou. Svoju argumentáciu sa opierame aj o technické normy, kde sa uvádza, že povrchové teploty  na originál sálavých tradičných peciach sú v intervale od 40-120°C (klikni česká norma). V technickej norme, kde sa povrchové teploty pre „ťěžká kamna“ udávajú v rozmedzí 40-50°C, odporúčame pre pece okrem väčšej hrúbky stien, aby pec bola aj väčších rozmerov (napr. od 5m2 a viac povrchovej teplej plochy), z dôvodu, že pece o menších rozmerov s takouto  teplotou nemôžu ani dobre temperovať a nie to ešte dokonca aby vyhriali nejaké miestnosti.

 

Touto informáciou dávame zákazníckej verejnosti korektné informácie o  technológii a kvalite originál tradičných sálavých pecí. Je na zvážení každého, akú spoločnosť si vyberiete za dodávateľa. Odporúčame  zákazníkom pri vyberaní  firmy na postavenie kvalitnej originál tradičnej sálavej peci si overiť, či uvedená firma touto technológiou pracuje, ovláda ju a pec, ktorá má byť postavená, spĺňa tieto hlavné faktory: DEFINÍCIA ORIGINÁL TRADIČNEJ SÁLAVEJ KACHĽOVEJ PECI.

Teploty originál sálavých pecí

Naše laboratórium vo Veľkom Rovnom.

Naše laboratórium vo Veľkom Rovnom.

Graf pri meraní originál sálavých pecí, zobrazený na veľkej TV obrazovke, ukážkou hlavne pri školeniach „kachliar,kominár, snemy...“

Malý stolový šporák, tj. na varenie, pečenie i so sušiarnou, a s tzv. obloženou stienkou. Šporák je veľmi účelový, výkonný, jediná nevýhoda je častejšie nakladanie. Postavený vo Veľkom Rovnom v roku 1988.

Pec tradičná, originál sálavá, s roštom, postavená vo Veľkom Rovnom v roku 1991.

Pec sálavá, bezroštová, postavená s rôznych kachlíc, vo Veľkom Rovnom na dielni, kde sa vyrábajú prenosné šporáky a pece. Pred pecou je malý prenosný šporák. Pec bola postavená v roku 1999. Pec na dielni používajú ju kachliari v zimných obdobiach na teplo, keď pracujú na dielni. Pec má čistiace kolečká, kde sa približne 1x/5 rokov vyčistia ťahy pece, čo trvá približne 1 hodinku prác.

Pec vo Veľkom Rovnom postavená v kancelárii u Jozefa Bitalu v roku 2005. Pec je bezroštová, a okrem kancelárie prechádza cez stenu do spálne (tam už boli osadené kachlice inej farby a typu) a týmto pri otvorených dverách pec zabezpečuje celopodlažné vykurovanie, a z časti i na poschodí.

Pec vo Veľkom Rovnom postavená v kancelárii u Jozefa Bitalu v roku 2005. Pec je bezroštová, a okrem kancelárie prechádza cez stenu do spálne (tam už boli osadené kachlice inej farby a typu) a týmto pri otvorených dverách pec zabezpečuje celopodlažné vykurovanie, a z časti i na poschodí.

Šporák kachľový, do rohu, na varenie, s pečiacou rúrou, so sušiarnou, vedľa kancelárie u Jozef Bitalu. Šporák bol postavený v roku 1985. Takýto šporák sa udáva výkonovo asi 10-12 kW/ s nakladaním po 2-och hodinách, v malých dávkach dreva.

Otvorený kachľový krb, postavený so starších rozobratých kachlíc, v roku 1986. Všetky tieto predtým 3 diela (pec cez stenu, šporák, a otvorený krb) sú napojené na jeden komín, čo bezproblémovo fungujú aj všetky 3 diela naraz.

Originál sálavá kachľová pec (vľavo) z glazovaných kachlíc a zadná časť z omietacích kachlíc, vpravo je šporák s podmúrovkou, na varenie, pečenie, a vpravo lavica na ležanie. Postavené v roku 2014. Nad pecou je obrazovka, do ktorej z počítača idú údaje z meracích prístrojov, a vznikne ukážka grafov správnosti funkcií tejto pece, meranie emisíí, a teplôt a iných veličín meraných na uvedenej pece.

Merací prístroj, s ktorým tiež meriame určité údaje na peciach, krboch, a šporákoch.

Otvorený krb, postavený v roku 2014.

Fínska pec (pri fínskom jazere), postavená z mastenca v roku 2014 estónskou firmou v areáli nášho laboratória vo Veľkom Rovnom. Stavala sa 5 dní.

Kuznecova pec, postavená celá z červených pálených tehál, bola stavaná jeden týždeň hlavným majstrom Marciniukom a Kuznecovom z Ruska. Na stavbe sa podieľali členovia nášho Cechu kachliarov a krbárov SR. Postavená bola v roku 2014 v areáli laboratória Veľké Rovné.

Moderná pec, postavená ale samozrejme originál tradičnou sálavou technológiou. Pec je postavená z veľkoplošných kachlíc, ťahy pece idú aj popod ohnisko pece. Vpravo sú hranaté 3 čistiace otvory, kde treba 1x/5 rokov skontrolovať, či pec sa náhodou nezaniesla, ak áno, treba ju vyčistiť (uvedené čistenie trvá cca necelú 1 hodinku) . Pec bola postavená v areáli laboratória Veľké Rovné v roku 2015 naším kachliarom.

Hanna Bitalová pri počítači kontroluje meranie pecí. Každý výkyv na grafe sa zapíše, a zisťuje sa akým zapríčineným sa zmenili dáta - údaje v meranej peci. Po určitých zistení – meraní sme dospeli k záveru, že neexistuje pec, krb, alebo šporák, ktorý by striktne hovoril, že dielo je postavené podľa normy a tým toto dielo už dosahuje „správne“ hodnoty. Chceme týmto podotknúť, že každá iná manipulácia s pecou pri kúrení, druh paliva, kvalita paliva, vlhkosť paliva, množstvo prívodu vzduchu, teplota prívodu vzduchu, studený komín, potom následne po rozkúrení teplý komín, zmeny jeho ťahu, teploty spalín zo začiatku kúrenia a teploty spalín počas už dlhšieho kúrenia, a veľa ďalších iných faktorov, sú veličiny, ktoré nie je možné presne napasovať, či naprogramovať, že pec pôjde presne podľa normy ako počítač, ako to v normách uvádzajú. Títo, čo to tvrdia, že pec postavená podľa normy musí byť správna po stránke emisií a v iných faktoroch, je len v teoretickej rovine.

Komponenty - náhradné diele pre kachľové pece, krby, grily, šporáky.  Zatial vsetko pre dnes...

V našich priestoroch okrem ukážok pecí a ich meraní, poriadame aj rôzne iné kachliarske akcie, ako snemy, školenia – kurzy na remeslo KACHLIAR, KOMINÁR, a iné akcie späté s týmto remeslom.

Snem v roku 2016 – stretnutie kachliarov.

Originál sálavá pec, z glazovaných aj omietacích kachlíc, nad ohniskom malá pečiaca rúra, nad osobami je malá sušiareň.