RSS 

Kachliarstvo Krby u Bitalovcov
Bratislava:
Vrakuňská 39
oproti Lidlu
+421 2 52926049
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903442211
Praha:
Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+420 606226125
Wiener-strasse 16
2410 Hainburg/D.
Rakúsko
+43 664 37 22 761

workshop

V dňoch 23-27. júna sa uskutočnil vo Veľkom Rovnom workshop za účasti európskych krajín, konkrétne Česko, Slovensko, Taliansko, Poľsko, z Estónska a z Ruska (už ázijská časť J). Staval sa komín firmy HELUZ ČR, tradičná sálavá pec, šporák a otvorený krb – staval Kachliarstvo a krby Bratislava (Veľké Rovné) Jozef Bitala, „Kuznecova pec“ z Ruska – staval Kuznecov spoločne s Marciniukom, stavba fínskej pece z mastenca – stavala firma pec LAPPU UUNI (Marek Lukason, Estónsko), ukážka peletových teplovodných kachlieľ z Talianska – firma Dostributori UNICI Elettra sri. Uvedené firmy boli z časti aj sponzormi uvedeného workshopu, za čo im ďakujeme, a ich uvedené výrobky si môžete kedykoľvek pozrieť vo Veľkom Rovnom ako hotové a trebárs i pri prevádzke – kúrení, kde si môžete porovnať určité parametre. Nový typ elektronickej regulácie nás sponzorovala firma TATAREK z Poľska. Veríme, že tento workshop bol nápomocný účastníkom, či kachliarom, a bude nápomocný aj do budúcna verejnosti, až si aj verejnosť vie porovnať tieto kvalitné výrobky trebárs i s inými technológiami – či inými výrobkami, ktoré toto odskúšanie neumožňujú. Tieto stavby boli stavané tradičnou technológiou, tj. stavané s pojivom / kachliarska hlina, na ktorú máme zhotovený i protokol/certifikát o jej vlastnostiach. Tu kliknúť na protokol/certifiktát kachliarska hlina.
Nech sa páči, navštívte nás, radi Vám všetko predvedieme.

16. jún 2014, Začatie stavby tradičnej sálavej peci so šporákom

16.6.

17. jún 2014, Pokračovanie stavby tradičnej sálavej peci so šporákom

17.6.

20 jun

20. 6.

22 jún 2014, Príchod firmy HELUZ/komína z ČR

22.6.

22. jún 2014, Miestnosť prichystaná pred worshopom

22.6.

23.6. Firma Dostributori UNICI Elettra sri, Taliansko pripravujú peletové kachle so zapojením na teplovodný systém

23.6.

23.6. Firma HELUZ pri stavbe komína, kde nadštandartné podmienky zapojenia na komín im zadala firma z Estónska, a toto museli z HELUZ v spokojnosti vyriešiť

23.6.

23.6. Účastníci workshopu

23.6.

23.6.  Firma Dostributori UNICI Elettra sri, Taliansko už pri predvádzaní svojho systému

23.6.

23.6. Začiatky stavby „Kuznecovej pece“

23.6.

23.6  Stavba komína a pece

23.6.

23.6. Pokročilejšia stavba „Kuznecovej pece“

23.6.

23.6. Stavba originál tradičnej sálavej pece – ohnisko

23.6.

24.6.  radov Kuznecovej pece zpredu

24.6.

24.6. 5 radov Kuznecovej pece zpredu

24.6.

24.6.  príprava ohniska Kuznecovej pece

24.6.

24.6. školenia, ktoré podávala talianska firma na peletové pece

24.6.

24.6. školitelia z Talianska s prekladateľkou

24.6.

24.6. kachliari musia byť aj architekti

24.6.

24.6. začiatok stavby fínskej pece

24.6.

24.6. príprava ohniska a okolia Kuznecovej pece

24.6.

24.6. stavba ohniska tradičnej originál sálavej pece Kachliarstva a krby

24.6.

24.6. estónsky kachliar pri zapájaní dymovodu z fínskej peci, ktorý je len 30 cm od zeme !

24.6.

24.6.   11. rada Kuznecovej pece

24.6.

24.6. pokračovanie stavby fínskej peci už v okolí ohniska

24.6.

24.6. úprava / výrezy, tzv. úzka dymovodná špára z ohniska po oboch stranách, ktorá po sčítaní na cm2 dá podobný obsah plochy, ako v našich peciach, len správanie sa ohňa v ohnisku bude odlišné

24.6.

24.6. slovenskí kachliari sa držia rád ruského kachliara „ Miroslava“, prezývaný „Slávek“

24.6.

24.6. Kachliari na koniec šichty čistia klasické červené pálené tehly od hliny, ktoré sú spájané len s touto kachliarskou hlinou. Je to najlacnejší, a kvalitou aj najprirodzenejší prírodný zdravý materiál, na tieto práce.

24.6.

25.6. Ráno, začatie od pizzovej časti, a zvrchu ťahy na Kuznecovej pece

25.6.

25.6. Pohľad zvrchu do ohniska Kuznecovej pece

25.6.

25.6.  Účastníci začínajú stavať pod dohľadom ruského kachliara Miroslava a diaľkovým dozorom cez „Skype“ Igora Kuznecova

25.6.

25.6. Účastníci/kachliari

25.6.

25.6. Kachliari z Estónska pri fínskej peci

25.6.

25.6. Vnútro fínskej peci, pohlad na ohnisko zvrchu a ťahy

25.6.

25.6 fínska pec

25.6.

25.6. kachliar Miroslav z Ekaterinburgu kontroluje

25.6.

25.6. vrch ohniska, alebo spodok pizzovej časti na Kuznecovej peci

25.6.

25.6. kominár dostavuje komín firmy HELUZ

25.6.

25.6. vrch ohniska, alebo spodok pizzovej časti na Kuznecovej peci doložené šamotovými doskami

25.6.

25.6.  pohľad na fínsku a Kuznecovu pec

25.6.

25.6. Kuznecova pec nad pizzou už uzatvorená, a nad tým pokračujú ťahy

25.6.

25.6. Kachliari

25.6.

25.6. Kuznecova pec nad pizzou už uzatvorená, a nad tým pokračujú ťahy o ďalšie rady na výšku naviac

25.6.

25.6. Kuznecova pec asi v ¾ výstavby a v pozadí fínska pec

25.6.

25.6.

25.6.

25.6. Ukončovanie stavieb vo večerných hodinách v tretí deň workshopu

25.6.

26.6. osádzanie klapky/šíbra do Kuznecovej pece

26.6.

26.6. stavba Kuznecovej a finskej pece

26.6.

26.6. účastníci

26.6.

26.6. účastníci

26.6.

26.6. fínska pec, skoro postavená

26.6.

26.6. korpus pizzy/chliebovej peci  vo fínskej peci

26.6.

26.6. Ťahy Kuznecovej pece, v strede šíber

26.6.

26.6. Účastníci

26.6.

26.6. Zaustenie do komína Kuznecovej pece

26.6.

26.6. Estónsky kachliari po dokončení a odskúšaní fínskej pece

26.6.

26.6. Kachliar Miroslav z Ruska po dokončení odskúšava jemne Kuznecovu pec

26.6.

26.6. Večer malé posedenie pri guláši, a pri pečení domáceho chleba

26.6.

27.6.  pripravy na prvé zakúrenia

27.6.

27.6. Estónski kachliari s Jozefom Bitalom pri prvom zakúrení fínskej peci

27.6.

27.6.  kachliar Miroslav z Ruska pri prvom zakúrení Kuznecovej peci

27.6.

27.6. oheň presahujúci až do pizzovej / chlebovej časti

27.6.

2.7. Pokračovanie stavby otvoreného krbu a šporáku

2.7.

3.7. Pokračovanie stavby otvoreného krbu a šporáku

3.7.

3.7. Pokračovanie stavby otvoreného krbu a šporáku

3.7.

5.7. Ukončenie stavby otvoreného krbu a šporáku

5.7.

Video / stavby pecí – workshop