Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211Motto: Kachliar je ten, kto dokáže nielen postaviť kachľové pece a krby modernou jednoduchšou technológiou, ale dokáže aj zrekonštruovať staré a popraskané pece, či ovláda tradičnú technológiu. Táto práca je náročnejšia ako stavba modernou technológiou a poradí si s ňou len skutočný odborník. Získať ozajstnú odbornosť „kachliar“ neznamená vyučiť sa za rok, kachliarske remeslo predstavuje okrem vyučenia aj prax v danom odbore, vzťah k tomuto remeslu a zručnosť. Takýto odborník "kachliar" má veľký predpoklad úspechu predávať svoju zručnosť ďalej, aby tieto pece a krby dlhé roky slúžili zákazníkom v spokojnosti. Ján Bitala st.

Kvalita a odbornosť

Vo vedení našej spoločnosti sú autorizované osoby, ktoré získali akreditácie z Ministerstva školstva SR pre vykonávanie rekvalifikačných kurzov v oblasti kachliarskeho remesla a aj kominárskeho remesla, kde za posledných 20 rokov vychovali desiatky kachliarov a kominárov na Slovensku. Z Ministerstva průmyslu Praha majú tieto osoby udelenú autorizáciu „autorizovaná osoba – kachliar pro renováciu starých vykurovacích zariadení“, získali z Národného pamiatkového ústavu Praha osvedčenie „Remeselná obnova historických stavieb“ v oblasti kachlí a krbov, a máme aktivity pri odborných posudkoch v spolupráci so súdmi, resp. iné poradenstvá. Ako jedna z mála firiem na Slovensku sa venujeme vytrvalo tradičnému štýlu tohto remesla (samozrejmosťou je ovládanie stavieb aj moderného štýlu). Ovládame všetky v minulosti používané kachliarske techniky (osekávanie kachlíc, brúsenie kameňom), ktoré niektoré iné firmy kvôli prácnosti a náročnosti prevedenia nepoužívajú a dokážeme v nich prípadných záujemcov zaučiť. V tomto sme zistili opodstatnenosť porekadla „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“.Komplexné služby

Spoločnosť Kachliarstvo & krby poskytuje komplexné služby od vypracovania projektu, výroby originálnych komponentov až po konečnú stavbu. Zákazník si môže zvoliť nielen typ, veľkosť a funkčnosť telesa, ale na výber má aj niekoľko druhov reliéfnych, tvarových a farebných kombinácií.

Ponúkame hotové prenosné výrobky, ale aj stavbu atypických vykurovacích telies, priamo na mieste určenia zákazníkov. Našou výhodou je vlastná výroba kovaní, platní, rámov, pecových vložiek, nakladacích dvierok, rúr na pečenie a príslušenstva s možnosťou voľby materiálu. Zákazník si môže vybrať medzi chrómovou oceľou, meďou a liatinou. Konštrukčnou prednosťou našich kachlí a sporákov je možnosť zabudovania výmenníka na ohrev úžitkovej vody a prídavnej podkovy pre vykurovanie ďalších priestorov radiátormi (cca 3 miestnosti) alebo podlahovým kúrením. Medzi naše služby patrí aj rekonštrukcia starých sporákov a pecí. Odborné skúsenosti a vlastná možnosť výroby chýbajúcich atypických prvkov na doplnenie dokážu oživiť takmer všetky druhy nefunkčných pecí a sporákov. V rámci našej ponuky radi osobne navštívime zákazníka, vykonáme obhliadku miesta a skonzultujeme možnosť výstavby zvoleného telesa podľa jeho želania.

Kvalita

Naša spoločnosť sa dlhodobo špecializuje na stavby a rekonštrukcie prenosných a vstavaných krbov, sporákov a kachľových pecí. Okrem toho aj pred revolúciou, keď ešte nebola možnosť podnikania, sme sa uvedeným remeslom zaoberali rodinne, dlhodobo - neprestajne. Originálnosť a krása našich výrobkov spočíva v dodržiavaní tradičných a tým samozrejme overených postupov tradičného peciarstva -kachliarstva na Slovensku. Naše výrobky slúžia nie-len ako estetický doplnok interiéru, ale svojou funkčnosťou a energetickou účinnosťou prinášajú aj naozajstné „teplo domova“

Skúsenosti

Približne od roku 1995 na Slovensku začala prevládať výroba krbových vložiek. Vďaka silnému propagačnému a reklamnému tlaku výrobcov na verejnosť bolo toto teplovzdušné vykurovanie vtedy na Slovensku hitom. V tom čase sme stavali možno cca 40% krbov, 20% šporákov, a 40% originál sálavých pecí. Tohto času ale už vieme, že už klesá toto teplovzdušné vykurovanie - krby, a narastajú stavby originál sálavých pecí. Tým sa zameriavame hlavne na tieto klasické kachliarske práce a pece s originál sálavým teplom, ktoré sme stavali už dávno. Toto vykurovanie je najzdravšie a najpríjemnejšie. Vykurovanie pecami s originál klasickým sálavým teplom bolo už dávno a je aj dnes preferované v Rakúsku, Nemecku i iných západných krajinách (čo nie je originál sálavá pec si kliknite sem). Teplovzdušné vykurovanie – krby dávajú v týchto krajinách nie na popredné miesto, a tieto krby u nich predstavujú približne 20 % z celkovej produkcie. Originál sálavé teplo sa stáva i u nás postupom času čoraz atraktívnejšie a teplovzdušné vykurovanie – krby vidíme, že začínajú upadať a toto vie samozrejme už aj verejnosť. Teraz staviame v pomere asi cca 5% krbov, 25% šporákov a 70% originál sálavých pecí. Touto skúsenosťou nechceme dávať do úzadia výrobcov krbových vložiek, vieme, že i teplovzdušné vykurovanie má v niečom svoje kladné stránky, a rovnako, aj keď v menšej miere, je to i v Čechách. S týmto máme skúsenosť aspoň v našej spoločnosti, (až sa nedotkneme tých firiem, ktoré stavajú len teplovzdušné systémy – krby). Nakoniec uvidíme, čo donesie čas.......

Tradícia

Kachliarstvo & krby si zakladá na rodinnej tradícií, kde sa peciarstvo dedí z otca na syna. Senior Ján Bitala sa vyučil v roku 1944 za kachliara u Nemca Fridricha a získal výučný i tovarišský list (pozrite si výučný a tovarišský list). V svojom remesle pokračoval v prevádzke "Kachliarstvo" v rámci voľakedajších Oblastných komunálnych služieb, kde si vyslúžil pri príležitosti 50-tych narodenín blahoželanie oceňujúce jeho pracovné a odborné kvality. Senior Ján Bitala zaučil synov Jána a Jozefa kachliarskemu remeslu a obaja pokračujú v šľapajach svojho otca. Otec a neskôr i jeho synovia vyučili viacero iných záujemcov o kachliarske remeslo. Klasické postupy, ale aj schopnosť prispôsobiť sa dodaným moderným návrhom ocenili naši zákazníci v ČR, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku i Holandsku. Vlastný tím zamestnancov a výroba komponentov prinášajú pre zákazníka možnosť vlastniť estetický a funkčný krb, pec či sporák za primerané náklady. Naše výrobky sú finančne dostupné pre každého z Vás.