Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kv011

Krb kachľový, v Streženiciach, kachliar Ján Bitala ml., s pomocníkom Jozefom Palagým, rok 1996