Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kv054

Krb teplovzdušný, stavaný u pána T. v Malinove, pri Bratislave, rok 2008