Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kv070

Krb teplovzdušný, u Ing. Romana Žižiča v Bratislave, Rača, rok 2015