Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kv072

Krb teplovzdušný, následne napojený do ťahového systému pece, čiže tzv. kombinované kúrenie. U Ing. Vikartovského pri Smižanoch (SNV), v roku 2009