Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz012

Gril a spor��k s kotlinou s J��nom Bitalom ml. v re��taur��cii J��no����kov Dvor v Z��zrivej, rok 2008