Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz019

Z��hradn�� krb v Limbachu, z��ava ��por��k, pec na chlieb - pizzu s doln��m ohniskom, gril, a vzadu je udiare��