Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz023

Z��hradn�� krb v Kremnici, z��ava gril, udiare��, pec na chlieb ��� pizzu a ��por��k, rok 2016