Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

kz060

Z��hradn�� krb, stavan�� pri Spi��skej Novej Vsi, gril, a pec na chlieb ��� pizzu, rok 2015