Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

pv230-Pec-salava-rimsy-ineho-tmavsieho-farebneho-nadychu-co-zvyraznuje-obrys-danej-pece

Pec sálavá, rímsy iného tmavšieho farebného nádychu, čo zvýrazňuje obrys danej pece