Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

pv247-Pec-salava-vpravo-a-vlavo-je-sporak-rodina-Lenart-pri-Kosiciach-rok-2016

Pec sálavá (vpravo) a vľavo je šporák, rodina Lénart pri Košiciach, rok 2016