Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

pv275-Pec-salava-s-elektronickou-regulaciou-z-casti-omietana-v-casti-Raca-Bratislava-napojena-na-komin-rurou-z-dovodu-vzdialeneho-komina

Pec sálavá, s elektronickou reguláciou, z časti omietaná, v časti Rača Bratislava, napojená na komín rúrou, z dôvodu vzdialeného komína