Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sp029

Prenosný šporák u rodiny Rehákovcov vo Vieske pri Púchove, vývod ľavý zadný